Handelingen

Waalwijk, Grotestraat 64 - Maria Onbevlekt Ontvangen (1852 - 1926)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Waalwijk
Plaats: Besoijen
Adres: Grotestraat 64
Postcode: 5141HA
Bouwja(a)r(en): 1852
ID nummer: 08548
Architect:
Oorspronkelijke bestemming: Rooms-katholieke kerk
Huidige bestemming: in 1926 gesloopt
Monument status: geen
Waalwijk-Besoijen, R.K. Waterstaatskerk (1852-1926) met daarachter de nieuw gebouwde kerk

Geschiedenis

Dit was een neoclassicistische kerk.

Vóór 1850 lag Besoijen in Hollands gebied, maar hoorde het rooms-katholieke deel van de Besoijense bevolking tot het Brabantse Waalwijk. De vroegere parochiekerk van Waalwijk [1], de Kerk aan de Haven, lag ook op de grens met Besoijen.

Een speciaal opgerichte Commissie, belast met de voorlopige werkzaamheden van de nieuw te stichten R.K. kerk en pastorie, richt in 1850 een verzoek aan de apostolisch vicaris van 's-Hertogenbosch en aan de koning om een kerk en pastorie te mogen oprichten in Besoijen. De gemeente telt op dat moment ongeveer 850 katholieke zielen. Het verzoek wordt ingewilligd en de parochie wordt officieel opgericht op 29 juni 1851.

De Allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria onder aanroeping van deszelfs Onbevlekte Ontvangenis zal de patrones van de parochie worden.

De parochiegrenzen lopen samen met de grenzen van de burgerlijke gemeente Besoijen, daarnaast hoort het oostelijk gedeelte van de gemeente Zuidewijn-Capelle tussen de Hogevaart of Labbegat en Besoijen tot de nieuwe parochie.

Later veranderen de grenzen nog enkele malen, de burgerlijke gemeente Besoijen, ook na de samenvoeging met de gemeente Waalwijk, de Hogevaart en Labbegatse Vaart, de Bergse Maas en de spoorlijn Lage Zwaluwe-'s-Hertogenbosch zijn steeds grensbepalend.

In 2000 zijn de parochies St.-Jan en Maria Onbevlekt Ontvangen samengevoegd tot één parochie Sint Jan/Maria.

Op 4 augustus 1851 is de eerste steen gelegd van de eerste Besoijense kerk, een waterstaatskerk. Ook de in hetzelfde jaar gebouwde pastorie is een ontwerp van het Departement Waterstaat. Op 23 januari 1852 wordt de kerk gewijd door de deken van het district en pastoor van Drunen W.A. Coppens.

Nadat in 1926 achter de kerk een nieuwe kerk was gebouwd, werd deze kerk gesloopt.

Voor de nieuwe kerk, zie: [2]

Bronnen

GAW = Gemeentearchief Waalwijk


Afbeeldingen