Handelingen

Waalwijk (Baardwijk), Loeffstraat 50 - Clemens (1899 - 2020)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Clemens
Genootschap: Rooms-Katholieke kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Waalwijk
Plaats: Waalwijk (voormalig Baardwijk)
Adres: Loeffstraat 50
Postcode: 5142ES
Sonneveld-index: 08545
Jaar ingebruikname: 1899
Architect: N.J.H. van Groenendael
Huidige bestemming: Kapelfunctie (Kerk staat te koop)
Monument status: Rijksmonument 38198Geschiedenis

Waalwijk, St. Clemens, opn. ± 1985; SALHA

Grote neogotische kerk met hoge toren.

Baardwijk, sinds 1922 opgegaan in de gemeente Waalwijk. Voor de reformatie was de parochie van Baardwijk eigenaar van het kerkje aan de Winterdijk. (Waalwijk (Baardwijk), Winterdijk 58 - Oude Kerktoren).

Sint Clemens is de patroonheilige van de parochie. Op 23 november wordt deze paus Clemens I en martelaar herdacht. De feestdag van Clemens geldt als eerste winterdag. De dag is de laatste in het kerkelijk jaar en de laatste dag van vermaak voor kinderen en jongeren vóór de advent. Clemens is onder andere patroon van zeelieden en kinderen en tegen watersnood, storm en onweer.

Voor de hier omschreven kerk is een z.g. waterstaatskerk in gebruik geweest.

De kerk werd aanbesteed op 20 februari 1896, maar niet gegund. Later werd de bouw opgedragen aan de architect N.J.H. van Groenendael uit Hilversum voor fl. 69.837,--. Met de bouw werd begonnen op 26 maart 1896. De eerste steen werd gelegd op 16 juni 1896 door pastoor G. van Haaren. Op 1 augustus 1897 is de kerk officieel in gebruik genomen. Pas op 25 september 1899 werd de kerk, gepaard gaande met grote feestelijkheden, geconsacreerd door de bisschop van 's-Hertogenbosch, Mgr. W. van de Ven.

Midden jaren 1990 was er sprake van de kerk te sluiten. Maar dat viel niet goed bij de parochianen. De kerk is gerestaureerd. Na het samengaan met de St. Bernadetteparochie en de sluiting van die kerk is het orgel uit die kerk in een zijbeuk van de St. Clemenskerk geplaatst.

Op 2 december 2001 is de kerk opnieuw gewijd door bisschop Hurkmans.

De St. Clemenskerk valt onder de parochie Sint Jan de Doper te Waalwijk en Waspik. De andere parochiekerken zijn de St. Bartholomeuskerk te Waspik, de St. Antoniuskerk te Waalwijk en de St. Janskerk te Waalwijk.

 • 2016 Kerk is op 1-1-2016 gesloten. Nog wel kapelfunctie. Monumentaal gebouw uit 1897 staat te koop.
 • 2019 Kapel wordt in 2020 aan de eredienst onttrokken en ingericht voor een eerstelijnszorgfunctie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

St. Clemens. 1896-1897 door N.J.H. van Groenendael. Driebeukige neogotische kruisbasiliek met polygonaal gesloten transeptarmen en toren met achtkantige bovenbouw. Mechanisch torenuurwerk, Fa. Korfhagen, 1893, in de kerk geplaatst, later voorzien van elektrische opwinding.

MIP omschrijving

jk 02-09-2010
 • Naam monument: Sint-Clemens
 • Bouwstijl: Neo-Gotiek
 • Bouwperiode: 1896 tot: 1897
 • Gevels en materialen: Spitsboogportaal met hardstenen trap en latei.
 • Vensters en deuren: Spitsboogvensters met natuurstenen tracering. Opgeklampte deuren met rijk smeedijzeren beslag.
 • Dak en bedekking: Zadeldaken met leien in maasdekking en leien in rijndekking op de koorafsluiting. Vieringstorentje.
 • Interieur: Twee koperen bolkronen, twaalflichts (ca. 1700).
 • Bijzonderheden:
  • Gevelbeeld St. Clemens onder baldakijn
  • H. Hartbeeld ca. 1925 tegen straatgevel.

Omschrijving kerkhof

Toegang via St. Clemenspad met beukenhaag. Het tot ca. 1 meter boven het maaiveld opgehoogde kerkhof ligt in het verlengde van de St. Clemenskerk op een langgerekt smal perceel. Aanleg met middenpad. Oudste graven ca. 1900, voor de centraal gelegen calvarieberg, begroeid met gras.

Omschrijving pastorie

 • Bouwperiode: 1800
 • Gevels en Materialen: Gepleisterde gevel in blokverband. In oostgevel achter pleisterwerk, handvormbakstenen vlechtingen. Handvormbakstenen westgevel met vlechtwerk (ijsselsteen).
 • Vensters en Deuren: Paneeldeur in zijgevel. Schuif- en openslaande vensters, indeling gewijzigd. Zesruits schuifvensters in zijgevels. Hardstenen dorpels.
 • Dak en Bedekking: Twee achter elkaar geplaatste zadeldaken, evenwijdig aan de straat met oud Hollandse pannen.
 • Bijgebouwen: Smeedijzeren hek.

In de media

 • Uit Brabants Dagblad, 27 april 2016

De St. Clemenskerk in Baardwijk is geen echte kerk meer. Het parochiebestuur heeft besloten de kerk de status van kapel toe te kennen. Dit besluit is volgens pastoor Marcel Dorssers de eerste stap richting definitieve sluiting van de kerk. Dat de St. Clemens op termijn zou sluiten, werd eind 2012 al bekend. Het bisdom wil in Waalwijk alleen de St. Antoniuskerk en onder voorwaarden ook de St. Jan openhouden. Het besluit om de Baardwijkse kerk als kapel te gebruiken is mede ingegeven door de problemen met de verwarming. Grondige reparatie of vervanging zou tienduizenden euro's kosten. Het bisdom geeft volgens de pastoor geen toestemming voor die uitgave. In de St. Clemenskerk kunnen nog wel doop-, trouw- en rouwplechtigheden plaatsvinden. Op zon- en feestdagen zullen er geen erediensten meer gehouden worden.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Bronnen

SALHA = Streekarchief Langstraat Heusden Altena (daar zijn meer foto's te zien)