Handelingen

Waarder, Dorp 15 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Waarder
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Bodegraven-Reeuwijk
Plaats: Waarder
Adres: Dorp 15
Postcode: 3466NE
Jaar ingebruikname: 1540
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 14132


Geschiedenis

Eenbeukige kruiskerk, georiënteerd (koor ligt aan de oostkant, toren naar het westen gericht). De van oorsprong Rooms-Katholieke kerk is na de reformatie inwendig aangepast. De aan de kerk gebouwde sacristie word tegenwoordig gebruikt als vergaderruimte. In 1889 is de kerk overgedragen van Nederduitsch Gereformeerd naar Nederlands Hervormd. In 1774, 1943, 1967 en 1984 is de kerk gerenoveerd. Een gedeelte van de vloer is met oude grafstenen belegd. De klok stamt uit 1443 en vermeldt:"Maria Sanctus Johannes, Evangeliste in den jaren 1443 op alle Heilgen ons Heeren.

De NH kerk is verbouwd. Er is een nieuwe galerij gebouwd. En ook de ingang is vergroot. Er zijn 70 zitplaatsen bijgekomen.

De klokkentoren is diverse malen verbouwd.

In de Rooms-Katholieke periode heeft men de kerk bij de inwijding genoemd naar St. Pancratius.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Ned.Herv.Kerk. Eenbeukige, laat-gotische, met houten tongewelven overdekte kruiskerk, waarvan het schip omstreeks 1500 gebouwd is. Het vijfzijdig gesloten koor en het dwarsschip blijkens opschrift op oostelijke hoeksteunbeer van de noorder dwarsarm voltooid in 1540. Westgevel gedateerd: 1774. Achtkantige poortjes in geprofileerde en geblokte omlijsting in de lange zijden van het schip. Houten koepeltoren op het westelijk deel van het schip. Klokkenstoel met klok van anonieme gieter, 1438, diam. 115,2 cm. Mechanisch torenuurwerk.

Orgel

Het orgel dateert uit 1882 en is gebouwd door orgelbouwer Jan van Gelder uit Leiden. Zowel het orgel als de galerij rusten op vier zuilen. De orgelkas is eenvoudig gedecoreerd en wordt bovenop bekroond door een harpspeler met aan weerszijden twee engelfiguren.

Kerkpad

Naar de kerk van Waarder loopt vanaf het Westeinde een middeleeuws Kerkelaantje.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur