Handelingen

Warns, Mennistepaed - Doopsgezinde Vermaning (1665 - 1877)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Doopsgezinde Vermaning
Genootschap: Doopsgezinde Broederschap
Provincie: Friesland
Gemeente: Súdwest Fryslân
Plaats: Warns
Adres: Mennistepaed
Postcode:
Inventarisatienummer: 18161
Jaar ingebruikname: 1665
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen


Geschiedenis

Verving schuurkerk. Buiten gebruik 1877. Gesloopt.

Vervangen door de huidige Vermaning.

In de media

Friesch Dagblad, 22 juli 2004 (gedeelte uit het artikel De rijkdom van drie kerkgebouwen in Warns)

De laatste kerk is de vermaning van de doopsgezinden. In 1570 bestond er al een doopsgezinde gemeente in Warns. De bijeenkomsten werden toen gehouden op de Kuormakkerspôlle, later bekend als de Biezepôlle, een eilandje in de Morra. Hier kwamen dopers bijeen uit Warns, Molkwerum, Bakhuizen en Hemelum. Het huidige Mennistenpaed leidde in later jaren naar het eerste schuurkerkje. Dit stond op het Vermaningskamp. Het pad liep tot aan het meer.

In 1652 had de gemeente zeven dienaren. In 1655 werd gewag gemaakt van een Hoogduitse gemeente met leden uit Warns, Bakhuizen en Hemelum. Deze plaatsen behoorden tot de Waterlandse richting. Het kerkje werd in 1664 te klein. Er waren ongeveer 232 leden met een jaarlijkse groei van zeventien leden.

In 1665 werd een nieuwe kerk gebouwd in de kom van het dorp. Daarvoor moest eerst toestemming worden gevraagd aan de grietman van de hervormden die destijds de bouw van een vermaning niet graag zagen.

In 1875 werd de grindweg Warns-Molkwerum aangelegd en ook de Doopsgezinde Gemeente moest grond afstaan. De kerkenkamer, een vrijstaand gebouwtje, stond in de weg. Daardoor zag men dat het kerkgebouw in zeer slechte staat verkeerde. Een onderzoekscommissie beoordeelde dat nieuwbouw voordeliger was dan herstel. Op 11 november 1875 werd voor het laatst het avondmaal in de oude kerk gevierd. Een week later werd het nieuwe, huidige gebouw betrokken.