Handelingen

Wassenaar, Zijllaan - Gereformeerde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Wassenaar
Plaats: Wassenaar
Adres: Zijllaan
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1917
Architect: Kraaij, J. (Hillegom)
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: Geen

Geschiedenis

Kleine zaalkerk met dakruiter uit 1917. Gesloopt in 1939. In dat jaar vervangen door de Zijllaankerk.

In de media

Uit Het Vaderland, 23 Mei 1925.

In het kerkgebouw der Gereformeerde Kerk te Wassenaar is in een speciaal daarvoor gebouwde nis een orgel gebouwd. Door de groote offervaardigheid der gemeenteleden werd de orgelcommissie binnen een half jaar in staat gesteld een orgel te bestellen bij de firma Standaart te Schiedam. Donderdagavond is dat orgel in gebruik genomen voor den dienst. De samenkomst der gemeente werd geopend door den predikant ds. v.d. Heyden met het laten zingen van Ps. 100 vers 2 en 3 (zulks bij het oude instrument). Hierna droeg de Orgelcommissie bij monde van den heer van Marle het orgel aan den Kerkeraad over. De heer H. M. Keuning te Sassenheim speelde op het nieuwe instrument een vijftal orgelstukken, en liet daardoor de schitterende kwaliteiten van het orgel zeer goed uitkomen. In de pauze dankte ds. v.d. Heyden allen die, op welke wijze ook, aan het welslagen van dezen feestavond hebben medegewerkt. Vóór het dankgebed zong de gemeente Ps. 68 vers 10 en 17 en daarna staande van den Avondzang vers 7. Allerwegen hoorden wij lof over de prachtige intonatie van het orgel. Het kerkgebouw, dat ook voor het eerst geheel electrisch verlicht was, had door de bloemen en planten, daarin aangebracht, een feestelijk aanzien. Het zal, wanneer de verbouwing geheel gereed is, een sierraad zijn voor Wassenaars steeds groeiende Gereformeerde gemeente.