Handelingen

Wassenaar, adres na te gaan - Gereformeerde Noodkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Noodkerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Wassenaar
Plaats: Wassenaar
Adres:  ??
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1915
Architect:
Huidige bestemming: verdwenen
Monument status: Geen

Geschiedenis

Noodkerk in bollenschuur. Vervangen door een nieuwe kerk aan de Zijllaan.

Op 6 mei 1915 verzocht de Gereformeerde Kerk van Voorschoten de Classis Leiden, ondanks het feit dat de kerk te Wassenaar voorlopig een hulpbehoevende gemeente zou zijn, aan de instituering daarvan mee te werken. Vrijwel gelijktijdig werd er met de tuinder J. van Beek een huurcontract gesloten voor het gebruik van de bollenschuur “Fortificatie” als tijdelijk kerkgebouw.
De eerste dienst werd op 24 mei, tweede Pinksterdag, gehouden voor ongeveer honderd personen. Drie dagen later werden twee ouderlingen en twee diakenen gekozen, met wier bevestiging op 15 juni de instituering van de Gereformeerde Kerk van Wassenaar met 84 belijdende en 100 doopleden een feit was.