Handelingen

Westerlee, Hoofdweg 87 - Sint Joriskerk

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Westerlee, Hoofdweg 87 - Kloosterkerk)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Sint Joriskerk/Kloosterkerk
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Groningen
Gemeente: Oldambt
Plaats: Westerlee
Adres: Hoofdweg 87
Postcode: 9678PE
Inventarisatienummer: 01337
Jaar ingebruikname: 1776
Architect:
Huidige bestemming: Cultureel gebruik, rouw- en trouwdiensten
Monument status: Rijksmonument 33081

Geschiedenis

Historische kerk met toren.

Ooit stond er op de heuvel ‘Oostergast’ te Westerlee een Bidkapel, welke behoorde tot het Klooster, gelegen in het ‘Kloosterholt’ (Kloosterbos) op de hoogte ‘Asterlee’, in de volksmond ook wel ‘Hilligerlee’ (heilig) genoemd vanwege dit aanwezige klooster. Van de Bidkapel uit de 13e eeuw te Westerlee wordt verhaald, dat zij ‘op zekeren dag, temidden van eenen plegtigen stilte der natuur, plotseling is ingestort’. Ter vervanging van deze kapel heeft er op de plaats van de huidige kerk te Westerlee, (omstreeks de 15e – 16e eeuw) een sober gebouw gestaan zonder toren ‘met op eenigen schreeden afstands ten Westen, eenen houten gestoelte, waarin een luidklok hing’, tot het jaar 1776.

Het huidige kerkgebouw uit 1777 heeft z’n tweehonderd jaren en meer, goed doorstaan al heeft het interieur in 1982 noodzakelijke vernieuwingen en aanpassingen ondergaan. Verving een middeleeuwse kerk. Ook Sint Joriskerk.

Buiten gebruik in 2007.

In 1969 is de Hervormde gemeente Westerlee-Heiligerlee gevormd. Later bleek, dat het onderhouden van twee kerken te veel is voor deze gemeente. De uit 1776 daterende Hervormde Kerk van Westerlee is per 1 januari 2007 gesloten voor de eredienst. Men zoekt naar mogelijkheden om de kerk open te houden als niet-kerkelijk trefpunt in het dorp. (58-07)

  • 2021 - In het Groningse Westerlee (Oldambt) is een begin gemaakt met de restauratie van het oudste gebouw van het dorp, de Sint Joriskerk.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Herv. Kerk en toren. Eenvoudig zaalgebouw uit 1776 onder zadeldak met wolfeinden; de lengtegevels geleed door pilasters; tegen de westgevel toren met jonge spits; boven de ingang opschriftcatouche met gebeeldhouwde versieringen. De kerk bezit een preekstoel met allegorische figuren op de kuip: achterschot, klankbord en trap met opengewerkte balusters. Gesneden opzetstuk van verdwenen herenbank. Twee koperen kronen met schildjes. Orgel in 1873 gemaakt door P. van Oeckelen. In de spits een klok van C. Fremy en M. Fremy Heidefeld, 1784, diam. 47,3 cm. Mechanisch torenuurwerk W.J. Koek, Finsterwolde, 1945, met slingerschijf van Gebr. Van Bergen, Midwolda. Drie zerken en twee hoofdstenen. IJzeren doopbekken-standaard.

Orgel

Het orgel van deze kerk is in november 1873 in gebruik genomen. Het verving een oud kabinet-orgel, dat destijds door de fa. Van Oekelen verplaatst werd naar de dorpskerk van Klein-Wetsinge.

In de media

  • Uit Dagblad van het Noorden, 21 oktober 2010.

WESTERLEE - De stichting St. Joriskerk Westerlee heeft het kerkgebouw overgenomen van het kerkbestuur van de Nederlands hervormde gemeente Westerlee/Heiligerlee. Dat kan omdat zich inmiddels 250 donateurs hebben gemeld bij de stichting. De stichting wil de kerk renoveren en is al een tijd bezig met het aanschrijven van fondsen en subsidieverleners. Als de restauratie klaar is, wordt de kerk verkocht aan de Stichting Oude Groninger Kerken. De stichting St. Joriskerk blijft verantwoordelijk voor het beheer van de kerk en moet dus jaarlijks geld binnenhalen voor het onderhoud ervan. Dat doet zij door in het godshuis activiteiten aan te bieden zoals huwelijken en begrafenissen, maar ook tentoonstellingen en andere culturele activiteiten. De kerk is hard aan een opknapbeurt toe. In de gebinten zit bruinrot, het orgel is er ernstig aan toe. De stichting verwacht voor de renovatie zo'n 250.000 euro nodig te hebben.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur