Handelingen

Westervoort, Brouwerslaan 1a- Gereformeerde Kerk

Uit ReliwikiBezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: Gereformeerde Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Westervoort
Plaats: Westervoort
Adres: Brouwerslaan 1a
Postcode: 6931AC
Inventarisatienummer: 12408
Jaar ingebruikname: 1937
Architect: Rotshuizen, E.J., Arnhem
Huidige bestemming: Gesloten in 2006; nu bedrijf
Monument status: geen


opname 1975 © AvD.


Geschiedenis

Gereformeerde Kerk

In 1887 vond een afscheiding plaats van de Nederlandse Hervormde Kerk. Dat leidde tot de stichting van de Gereformeerde Kerk te Westervoort.

Er verrees op het perceel van een van de initiatiefnemers een kleine kerk. Van die eerste geschiedenis is niets teruggevonden omdat de archieven verloren gingen door brand in het huis van een ouderling.

Het kleine kerkje kreeg de bijnaam ‘stijfselfabriekje’, kennelijk omdat men de gereformeerden zag als de ‘stieven’, in de betekenis van rechtzinnig. Pas in 1920 bouwde men schuin achter het kerkje een grote pastorie. Voordien woonde de predikant in Arnhem of in Elst. In 1937 nam de gereformeerde kerkenraad het besluit een iets grotere kerk te bouwen, naar het ontwerp van de Arnhemse architect E.J. Rotshuizen.

De kerk liep schade op tijdens de Tweede Wereldoorlog. Geconfronteerd met ontkerkelijking enerzijds maar ook met de uitbreiding van Westervoort en de steeds intensiever wordende samenwerking met de Hervormde Gemeente van Westervoort anderzijds, rees de vraag of het Gereformeerde kerkgebouw aan de Brouwerslaan niet moest worden uitgebreid. Begin jaren negentig verkocht men de pastorie en werd de bestaande kerk naar een plan van de Westervoortse architect Jan Westerveld gemoderniseerd, opgeknapt en uitgebreid. Het gebouw werd bijna twee keer zo groot door de aanbouw van een zijbeuk. Het gebouw werd multifunctioneel gemaakt door de aanbouw van een halfronde ruimte die voor allerlei doeleinden kon worden gebruikt.

Maar de “Samen-op-Weg” ontwikkelingen binnen de protestantse kerken in Nederland zetten door en kregen in februari 2006 ook hun beslag in Westervoort: de Gereformeerde kerk en de Hervormde Gemeente Westervoort fuseerden tot Protestantse Gemeente Westervoort.

Na een langdurig en pijnlijk proces werd de Gereformeerde Kerk op 5 november 2006 gesloten. Voortaan komt de Protestantse Gemeente Westervoort bijeen onder het dak van de monumentale Werenfriedkerk aan de Dorpstraat.

Het pand van de voormalige Gereformeerde Kerk aan de Brouwerslaan is na een grondige herinrichting in gebruik genomen door Galerie en Vergaderaccomodatie ‘De Verzameling’ van directeur Marie-José van Hekke en het Ontwerpbureau voor Interieur en Exterieur ‘Concept en Images’, van directeur Jan van Hekke.

Bron: “het Stijfselfabriekje of: het einde van een kerkgebouw” Hans Lamers, gepubliceerd in het Kwartaalblad van de Historische Kring Westervoort, december 2006 nr. 4. Aangevuld met kerkelijke notities van de Protestantse Gemeente Westervoort.

Afbeeldingen