Handelingen

Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 53 - Het Koloniekerkje

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Wilhelminaoord, Koningin Wilhelminalaan 53 - Hervormde Kerk)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Het Koloniekerkje
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Drenthe
Gemeente: Westerveld
Plaats: Wilhelminaoord
Adres: Koningin Wilhelminalaan 53
Postcode: 8384GG
Inventarisatienummer: 14238
Jaar ingebruikname: 1851
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Rijksmonument 37497

Geschiedenis

Bijnaam: Koloniekerkje. Met oude en nieuwe gevel.

Buiten gebruik voor reguliere kerkelijke vieringen. Te huur voor speciale gelegenheden.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Eenvoudig 19de eeuws eenbeukig bakstenen WATERSTAATSKERKJE (eerste steen 1851), bekroond door eenvoudig torentje bestaande uit houten ophaal met galmgaten, bekroond door ingesnoerde met leien beklede naaldspits voorzien van windvaan. Het koor is driezijdig gesloten. De ingangspartij risaleert enigszins terwijl de hoeken door pilasters worden benadrukt. De rondboogvensters, met houten tracering, ligging in iets verzonken velden; het geheel wordt gedekt door een met blauwe pannen belegd driezijdig schilddak. Geschilderde gietijzeren goten. In de linkerzijmuur stichtingssteen met opschrift en stichtingsdatum. Klokkenstoel met klok van Petit en Fritsen, 1819, diam. 38 cm. Het interieur (XIX B) is zeer sober; houten preekstoel en enige houten banken. Eenklaviers mechanisch orgel met aangehangen pedaal (Rijksmonument), gemaakt door H. van der Molen uit Steenwijk in 1904. Gebouw behorende tot de koloniegebouwen van de Maatschappij van Weldadigheid. Zie voor een toelichtende beschrijving bij ontstaan en karakter der kolonie en de aard der kolonie-woningen het registerblad betreffende het hoofdgebouw, Majoor van Swietenlaan 28 te Frederiksoord, bekend als Huis Westerbeek.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

De volgende 4 foto's zijn op 4 mei 2008 genomen door Jelle Visser (Dokkum).