Handelingen

Witmarsum, Arumerweg 68 - Nicolaas van Tolentijn

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Nicolaas van Tolentijn
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: Súdwest Fryslân
Plaats: Witmarsum
Adres: Arumerweg 68
Postcode: 8748AD
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1902
Architect: Schaik, A.J. van
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Geen

Geschiedenis

Neogotische kerk met dakruiter.

De kerk is in gebruik (situatie 13 juni 2008). Er zijn elke zondag vieringen om 9.30 uur, behalve de zondag na de derde zaterdag van de maand. Dan is er op die zaterdagavond een Eucharistieviering en zondags geen viering.

De Schots-Nederlandse kunstenaar Koert Linde heeft voor de R.K. kerk van de H. Nicolaas van Tolentijn (1902-1903) een nieuwe kruisweg gemaakt. Goede Vrijdag 2008 werden de kruiswegstaties voor het eerst getoond tijdens de eucharistieviering. De kerk heeft de kruisweg, die een oudere vervangt van Jan Toorop, cadeau gekregen van een weldoener die anoniem wenst te blijven. (60-08)

  • 2019 Kerk is verkocht aan een beleggingsmaatschappij. De Zalige Titus Brandsmaparochie blijft de kerk huren. De kerk en het naastgelegen klooster worden verbouwd. Het voorste gedeelte van de kerk wordt gebruikt voor vieringen.


In de media

  • Uit Leeuwarder Courant, d.d. 19 augustus 2019

De Heilige Nicolaas van Tolentijnkerk in Witmarsum is verkocht aan Aedifica, een beleggingsmaatschappij in Brussel. De rooms-katholieke Zalige Titus Brandsmaparochie blijft de kerk huren als kerk voor de rk geloofsgemeenschap van Witmarsum. Tot circa april volgend jaar worden de kerk en het naastgelegen voormalige klooster grondig verbouwd. De parochie gebruikt het voorste deel van de kerk voor de vieringen. Het grootste deel zal worden gebruikt door Zorggroep Nederland (Blue Pringroep). Die zal ook de appartementen in het klooster exploiteren. In het verbindingsdeel tussen kerk en klooster zal de rk parochie ook nog twee ruimtes huren voor diaconale doeleinden.

Afbeeldingen