Handelingen

Witmarsum, It Fliet 1 - Menno Simons Kerk (1828 - 1878)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Menno Simons Kerk
Genootschap: Doopsgezinde Broederschap
Provincie: Friesland
Gemeente: Súdwest Fryslân
Plaats: Witmarsum
Adres: It Fliet 1
Postcode: 8748EA
Inventarisatienummer: 9744
Jaar ingebruikname: 1828
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: Rijksmonument 513538 (gedenknaald)

Geschiedenis

Verving huiskerk, buiten gebruik 1878, sloop 1879. Vervangen door nieuwe kerk in het dorp. In 1879 is ter plaatse een gedenknaald opgericht ter herinnering aan Menno Simonsz. Deze is een Rijksmonument.

Omschrijving Rijksdienst

Inleiding

Monument uit 1879 bestaande uit: GEDENKNAALD in sobere Eclectische trant met Neo-renaissance motieven, twee HEKWERKEN, OMGRACHT TERREIN, gemetselde DAM en met bomen beplante LAAN. Het monument in is opgericht in 1879 ter herinnering aan Menno Simonsz (Witmarsum 1496-Wüsterfelde, bij Lübeck 1561) - leidsman der doopsgezinden en indertijd actief vanuit Witmarsum. Op dit voormalige huiskavel in de buurtschap Vliet (It Vliet) stond eertijds het woonhuis van Menno Simonsz. Het werd in 1828 vervangen door een huiskerkje, dat omstreeks 1878 werd afgebroken ten gunste van een nieuwe kerk in het dorp. De GEDENKSTEEN uit dit kerkje is bewaard gebleven en in een muurtje ingemetseld. Het terrein ligt aan oost-kant van Witmarsum en is vanaf It Fliet toegankelijk via een bakstenen dam met gietijzeren hekwerk.

Omschrijving

Gedenknaald van grijze hardsteen, staande op even oplopende (geelbakstenen) verhoging en bestaande uit basement (met aan vier zijden inscripties gevat tussen geprofileerde steunbeertjes), waarop een afgeknotte naald met eenvoudig, deels gebosseerd profielwerk. Rondom een gietijzeren hekwerk, dat bestaat uit bewerkte hekpalen, eenvoudig stijl- en regelwerk en toegangshekje. In een gemetseld muurtje voor het monument bevindt zich de hardstenen gedenksteen (vermoedelijk uit 1828) met tekst in lopend schrift. Op de bakstenen dam over de omgrachting staat een gietijzeren hekwerk bestaande uit twee bewerkte hekpalen, een dubbel toegangshek en twee zijvleugels van eenvoudig stijl- en regelwerk.

Waardering

Monument uit 1879 bestaande uit een gedenknaald met twee hekwerken, gedenksteen, omgracht terrein en laan, van algemeen belang: - wegens de ouderdom; - wegens de kenmerkende sobere vormgeving en het materiaalgebruik; - wegens de herinnering aan de Doopsgezinde leidsman Menno Simonsz.; - wegens de bijzondere ligging op een omgracht terrein, waar eertijds het woonhuis van Menno Simonsz en nadien een kerkje hebben gestaan.

Afbeeldingen