Handelingen

Yerseke, Oude Boogaert 2 - Gereformeerde Gemeente

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Rehobothkerk
Genootschap: Gereformeerde Gemeente
Provincie: Zeeland
Gemeente: Reimerswaal
Plaats: Yerseke
Adres: Oude Boogaert 2
Postcode: 4401BX
Inventarisatienummer: 06901 06902
Jaar ingebruikname: 1963
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Gemeente gesticht in 1880. Kerkgebouw uit 1963, uitgebreid in 1983. 1435 zitplaatsen.

Sinds begin jaren 2010 zijn er plannen voor een nieuw, veel groter kerkgebouw elders in Yerseke. Hiertegen bestaat verzet van omwonenden.

Orgel

Het orgel is gebouwd door firma Van den Heuvel in 1984.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 1 februari 2011.

De gereformeerde gemeente in Yerseke wil een nieuwe kerk bouwen. De gemeente Reimerswaal wil daartoe –opgeroepen door een meerderheid in de gemeenteraad– grond aan de kerk verkopen.

Dat voornemen stuit echter op bezwaren in Yerseke. De ondernemersvereniging Reimerswaal heeft per brief geprotesteerd omdat zij het onterecht vindt dat grond uit woningbouwplan Steehof gebruikt wordt voor de bouw van een kerk. De bouw van woningen wordt zo beperkt. Dat is volgens de ondernemersvereniging nadelig voor de plaatselijke ondernemers. De kerkenraad van de gereformeerde gemeente wil graag een nieuw pand bouwen, omdat de huidige kerk aan de Oude Boogaert te klein is geworden. Ook is er rond de kerk een tekort aan parkeerplaatsen. De nieuwe kerk moet de ruim 2200 leden en doopleden tellende gemeente weer ruimte bieden.

Uit Reformatorisch Dagblad, 29 maart 2011.

De leden van de gereformeerde gemeente in Yerseke hebben definitief besloten tot nieuwbouw van een kerk met pastorie en kosterswoning. Het besluit werd op 18 maart –met ruime meerderheid– genomen tijdens een ledenvergadering.

Na jaren van onderzoek en overleg met de gemeente Reimerswaal –die het kerkgebouw aan de rand van het dorp wil huisvesten– is de kogel door de kerk. Het kerkgebouw moet ruimte gaan bieden aan circa 1900 mensen en moet eenvoudig uit te breiden zijn. Verder dienen er voldoende zaalruimte en parkeergelegenheid beschikbaar te zijn, aldus de kerkenraad.

De ledenvergadering zal zich nog nader uitspreken over een definitieve locatie. „Op dit moment zijn er drie mogelijke opties van circa 2 hectare groot in beeld, alle drie aan de rand van de bebouwde kom”, meldt de kerkenraad. Zodra een locatiekeuze gemaakt is, zullen de plannen in overleg met architectenbureau Van Beijnum in Amerongen verder worden geconcretiseerd.

De locatie voor de kerk deed de laatste maanden stof opwaaien in het Zeeuwse dorp. In november sprak de gemeenteraad van Reimerswaal zich uit voor een locatie in de wijk Steehof. In februari kwam de raad daarop terug, nadat er van verschillende kanten kritiek was geleverd op de keuze voor die plek.

De laatste verbouwing aan het huidige kerkgebouw dateert uit 1983. Er is toen een uitbreiding met circa 300 plaatsen gerealiseerd, die jarenlang in de behoefte voorzag.

Zowel de kerkzaal als de bijbehorende zalen zijn te klein geworden om de groeiende gemeente, die inmiddels uit meer dan 2250 leden bestaat, voldoende ruimte te bieden. Parkeergelegenheid ontbreekt grotendeels, „waardoor regelmatig overlast ontstaat.” „Een optie om de gemeente te splitsen is wel bekeken, maar is voor een dorp met een omvang als die van Yerseke geen reële oplossing”, vindt de kerkenraad.

Uit PZC, 9 juli 2014

Gereformeerde Gemeente Yerseke bouwt op de groei

YERSEKE - Het nieuwe kerkgebouw dat de Gereformeerde Gemeente aan de Steeweg in Yerseke wil bouwen, kan op termijn plaats bieden aan 2800 kerkgangers.

Het grootste kerkgebouw van Nederland, in Opheusden, telt 2850 zitplaatsen. Voorlopig gaat het kerkbestuur uit van 2000 zitplaatsen. Maar als in de toekomst uitbreiding nodig is, kunnen galerijen worden gecreeerd die plaats bieden aan nog eens 800 mensen. Met die optie tot uitbreiding wordt in het ontwerp rekening gehouden. De gemeente heeft nu ruim 2300 leden.

Op verzoek van het kerkbestuur heeft architect Wouter van Beijnum een traditioneel gebouw ontworpen. De nok van het hoogste dak komt op dertig meter; het torentje aan de voorzijde wordt in totaal 40 meter hoog. De kerk, pastorie, kosterswoning en het 350 plaatsen tellende parkeerterrein worden zoveel mogelijk omzoomd door bomenrijen.

Dinsdagavond hield de bouwcommissie van de kerk een informatieavond voor inwoners van de Steeweg en nieuwbouwwijk Steehof. Vragen en kritiek van aanwezigen gingen vooral over de verkeersafwikkeling. Met name de verwachting dat voor en na kerkdiensten 175 extra auto's door de Steeweg rijden, baarde zorgen bij buurtbewoners. Die zeggen dat het verkeer op de Steeweg nu vanwege geparkeerde auto's vaak vaststaat. De bouwcommissie van de kerk beloofde de kritiek mee te nemen en naar oplossingen te zoeken.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur