Handelingen

Zaandam, Botenmakersstraat 114 - Zaankerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Zaankerk
Genootschap: Nederlands Geref. Kerk en Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt)
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Zaanstad
Plaats: Zaandam
Adres: Botenmakersstraat 114
Postcode: 1506TH
Inventarisatienummer: 06279 06288
Jaar ingebruikname: 1906
Architect: Jansonius, J.
Huidige bestemming: Grieks Orthodoxe Kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Zaalkerk zonder toren.

Gebouwd als Hervormd Rechtzinnig kerklokaal ("Vereniging tot Verbreiding der Waarheid"). In 1968 in gebruik genomen als Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV). In 1976 in gebruik genomen als Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK).

Van 2006 tot juli 2016 in gezamenlijk gebruik door GKV en NGK, met als naam "Zaankerk".

Architectonisch in vele opzichten een belangrijk kerkgebouw.

Ook bevindt zich sinds 1908 in deze kerk een interessant orgel, in 1784 door Strumphler gemaakt voor de Hervormde Kerk te Beemster, in 1868 door Flaes en Brünjes uitgebreid.

  • 2016 De Zaankerk, de samenwerkingsgemeente van Vrijgemaakt- en Nederlands-Gereformeerden in Zaandam, heeft zondag 10 juli haar laatste dienst gehouden in het kerkgebouw aan de Botenmakersstraat. Men houdt sindsdien vieringen in Buurthuis De Bovenkruier in de Zaanse wijk Het Kalf. Adres: Drielse Wetering 49, 1509 KP Zaandam.

Advertentie Reliplan: Te koop (in 2016)

Nederlands Gereformeerde Kerk, Botenmakersstraat, 112-114 (te koop voor ruim € 525.000). Bestemming: wonen en maatschappelijk. Gebouwd als hervormd rechtzinnig kerklokaal (“Vereniging tot Verbreiding der Waarheid”) in 1906. Ontwerp van Jan Jansonius. Sinds 2006 in gezamenlijk gebruik door GKV en NGK, als Zaankerk. Architectuurhistorische waarde vanwege Jugendstil kenmerken.

  • Het gebouw is verkocht zomer 2016. Kort na 10 juli 2016 zijn de "Zaankerk" borden van de voorgevel verwijderd. Sinds 1 september 2016 is dit gebouw in gebruik als Grieks Orthodoxe kerk, gewijd aan St. Catharina (Heilige Katerina). Deze Grieks Orthodoxe parochie omvat ook Amsterdam.

Geleidelijk is dit kerkgebouw vanaf september 2016 verder in Orthodoxe stijl ingericht, o.a. met altaren en ikonen.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 14 juni 2005.

De Gereformeerd Vrijgemaakte en de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zaandam gaan vanaf januari volgend jaar alle kerkdiensten samen houden. De vrijgemaakte classis heeft daartoe onlangs toestemming gegeven. De samenwerking tussen beide gemeenten kwam, na zo’n jaar van samensprekingen, enkele jaren geleden in een stroomversnelling, aldus het Nederlandse Gereformeerde orgaan Opbouw van deze week.

De NGK (ongeveer 100 leden) en de GKV (ongeveer 125 leden) willen een samenwerkingsgemeente worden „met een missionair karakter.” Hoewel de eenwording formeel nog wel even op zich zal laten wachten, is het de bedoeling van beide kerkenraden om „echt helemaal samen te gaan.”

Volgens Opbouw zijn het de eerste NGK en GKV waar de samenwerking tot volledig gezamenlijke diensten leidt.

  • Bron www.maatschappelijkvastgoedkenniscentrum.nl, 29 juli 2016

Grieks-orthodoxe parochie koopt Zaanse kerk

Door Willemien Schenkeveld

Het kerkgebouw aan de Botenmakersstraat - in 1906 gebouwd voor de Vereniging tot Verbreiding der Waarheid - was tot voor kort in gebruik bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), die zich samen Zaankerk noemen. Ze zijn onlangs verhuisd naar buurtcentrum De Bovenkruier in de wijk ’t Kalf, waar ze meer ruimte hebben. Het kerkgebouw is nu verkocht aan het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, de kerk van de miljoenen Grieks-orthodoxe gelovigen in de wereld buiten Griekenland. (Dat heeft een eigen nationale orthodoxe kerk). Nederland telt acht Grieks-orthodoxe parochies, waaronder eentje die eens in de maand een dienst houdt aan de Poeldijkstraat in Amsterdam. Die parochie verhuist naar Zaandam.

Ikonenmuur

De eerste dienst aan de Botenmakersstraat is op 3 september 2016. ,,We weten nog niet precies hoe we de kerk gaan verbouwen. In elk geval beginnen we ermee de iconostase te plaatsen’’, zegt priester Alexandros Koufoudakis. Alle orthodoxe kerken hebben zo’n ikonenmuur die de altaarruimte afscheidt van de rest van de kerk. Eindhovenaar Koufoudakis kent de kerk tot nu toe alleen uit de verkoopfolder (,,ik ben een nogal druk bezet man, ik heb een baan als consultant’’) maar over wat hij heeft gezien is hij enthousiast.

Zaanstad in trek

Volgens kerkenmakelaar Reliplan zijn kerkgebouwen in Zaanstad behoorlijk in trek. ,,In Amsterdam kun je kerken haast alleen in combinatie met woningbouw herontwikkelen. Ik verwijs kerkgenootschappen daarom vaak naar Zaanstad, dat ligt immers vlakbij’’, zegt directeur Mickey Bosschert. De Syrisch-orthodoxe parochie in de Stationsstraat is bijvoorbeeld ook een paar jaar geleden uit Amsterdam overgekomen. Op dit moment staan maar liefst 81 kerkgenootschappen en andere instellingen op de lijst belangstellenden voor Zaanstad. De Zaankerk neemt op 13 augustus 2016 vanaf 15:00 uur definitief afscheid van de Botenmakersstraat door samen te zingen en koffie te drinken. Buurtgenoten zijn van harte welkom.

  • Correctie in de alinea vlak hierboven. De Stationsstraatkerk in Zaandam is niet in gebruik door de Syrisch Orthodoxe Kerk, maar door de Servisch Orthodoxe Kerk.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur