Handelingen

Zaandam, Galjoenstraat 1 - Het Lichtschip

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Het Lichtschip
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Zaanstad
Plaats: Zaandam
Adres: Galjoenstraat 1
Postcode: 1503AN
Inventarisatienummer: 06287 19048
Jaar ingebruikname: 1972
Architect: Waagmeester, D.J.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Gereformeerde Oosterkerk, later Het Lichtschip

Gebouwd als Gereformeerde Kerk, met in eerste instantie de naam "Oosterkerk" (naast de eerder gebouwde Noorderkerk en Zuiderkerk). Naam later (wanneer?), in kader van Samen op Weg, veranderd in "Het Lichtschip".

Interessant, van buiten wegens ontbreken toren onopvallend, en ietwat verscholen, modern complex, met diverse nevenruimten.

Als Gereformeerde Kerk buiten gebruik 2003, nevenruimten later gedeeltelijk in gebruik door nabij gesitueerde Christelijke school.

Tijdelijk (ongeveer 2005 - 2007) in gebruik geweest door de Evangelische Broedergemeente.

opname 1996 © SBK.

Evangelische Broedergemeente

De Evangelische Broedergemeente heeft slechts korte tijd, 2005 - ± 2007, van dit kerkgebouw gebruik gemaakt, en houdt sinds ± 2007 haar vieringen, meestal op zondagmiddagen, in de Evangelisch-Lutherse Maartenkerk aan de Vinkenstraat in Zaandam.

Praise Valley Temple

Sinds ongeveer 2007 tot ongeveer midden 2011 is deze voormalige Geref. Kerk door de PKN Zaandam verhuurd aan (o.a.) een Pinkstergemeente-achtig kerkgenootschap, met de naam "Praise Valley Temple Zaanstad", dat in de hoofdzaal van dit complex enthousiaste vieringen hield. De aandachtswand in deze hoofzaal was daartoe gedeeltelijk door dit kerkgenootschap aangepast, o.a. vele vlaggen.

Zie evt. website "www.praisevalleytemple.org". In de hoofdzaal van dit complex bevond zich tot ± 2011 o.a. nog altijd het orgel, niet meer in gebruik, en een mooi, sober, doopvont.

In 2011 is de "Praise Valley Temple" verhuisd naar een gebouw van "De Faam", School voor Praktijkonderwijs, adres: Slachthuisstraat 65, Zaandam.

JerehSalem

In 2011 is het kerkgebouw Het Lichtschip overgenomen door de, toen al 10 jaar bestaande, Christelijke Gemeente "JerehSalem" (± een Volle Evangeliegemeente).

Eind 2011 - begin 2012 is dit kerkgebouw ingrijpend gerenoveerd. De kerkzaal is uitgebreid, door ingebruikname van enkele daarvoor nog leegstaande/afgescheiden nevenruimten, waarin nieuwe stoelen. De voorgevel is voorzien van een hogere en veel opener ingangspartij.

Het orgel is bij deze renovatie uit dit kerkgebouw verdwenen (waarheen ?). Zaterdagavond 10 december 2011 is dit gerenoveerde kerkgebouw officieel in gebruik genomen als kerk van de Stichting JerehSalem, met onverminderd als kerknaam "Het Lichtschip".

Eind september 2012 is het logo van JerehSalem op de voorgevel aangebracht.

De ontmoetingsruimte van dit gebouw wordt op enkele doordeweekse dagen gebruikt als ophaallocatie van een voedselbank.

  • Dit is het enige nog in gebruik zijnde kerkgebouw naar ontwerp van D.J. Waagmeester. De twee andere kerken van deze architect zijn buiten gebruik (Koog aan de Zaan, Pro Rege; nu woning) c.q. gesloopt (Krommenie, Vredekerk).

Afbeeldingen