Handelingen

Zaandam, Heijermansstraat 127 - Noorderkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Noorderkerk
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Zaanstad
Plaats: Zaandam
Adres: Heijermansstraat 127
Postcode: 1502DG
Inventarisatienummer: 06285
Jaar ingebruikname: 1952
Architect: Roodenburgh, J.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Gebouwd als Gereformeerde Kerk. Uiterst interessante wederopbouwkerk met toren.

In beide zijwanden bevinden zich 20 kleine glas-in-loodramen, naar ontwerp van de Haarlemse glazenier Willem Bogtman, waarvan 8 met als centraal thema de tekst van het gebed "Onze Vader", en 12 met daarop aansluitende symbolische voorstellingen.

Belangrijk Flentrop orgel.

Begin jaren 2000 verbouwing/herinrichting van interieur kerkzaal, en uitbreiding met bijzalen, inclusief Kerkelijk Bureau van PKN Zaandam.

Architectonisch in vele opzichten met deze kerk vergelijkbaar was de Gereformeerde Zuiderkerk in Zaandam, die later is gesloopt, van dezelfde architect. Om economische redenen werd voor beide kerken in grote lijnen hetzelfde ontwerp, c.q. dezelfde constructie met bijbehorend bouwmateriaal, gebruikt. Ook voor de aankleding met b.v. banken en lampen was dit van toepassing. Enkele andere kerken van deze architect, met in diverse opzichten vergelijkbare architectuur en materiaalgebruik, zijn de Hervormde Kerk in Renkum en de (nu gesloopte) Gereformeerde Kerk in Sluis.

  • 2018 De Noorderkerk blijft in de nabije toekomst het enige kerkgebouw van de Protestantse Gemeente Zaandam. Het andere nu nog in gebruik zijnde kerkgebouw, de Westzijderkerk, wordt overgedaan aan Stadsherstel Amsterdam.

Hoofdorgel

Het orgel is in 1952 gebouwd door de firma D.A. Flentrop (Zaandam). In 1995 breidt Flentrop Orgelbouw het uit met een tweede manuaal. In 2006 plaatst Flentrop twee nog ontbrekende tongwerken.

Dispositie:

  • Hoofdwerk (manuaal 1): Prestant 8' - Roerfluit 8' - Octaaf 4' - Quint 2⅔' - Octaaf 2' - Sesquialter 2 sterk - Mixtuur 1⅓' 4-6 sterk - Trompet 8' (2006).
  • Positief (manuaal 2): Prestant 8' - Holpijp 8' - Viola di Gamba 8' - Prestant 4' - Fluit 4' - Nasard 2⅔' - Vlakfluit 2' - Mixtuur 3 sterk - Dulciaan 8' - Tremulant.
  • Pedaal: Subbas 16' - Prestant 8' - Fagot 16' (2006).
  • Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal - Positief aan Pedaal - Positief aan Hoofdwerk.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-f1.

Koororgel

Het koororgel is gebouwd door P. J. van Midden in 1968-1970. Het koororgel heeft gestaan in de Westzijder- of Bullekerk.

In ongeveer 2010 is het koororgel geplaatst in de Noorderkerk.

In de media

Uit Noordhollands Dagblad, 8 februari 2017

Twee kerken staan te koop

ZAANDAM - De Noorderkerk in de Heijermansstraat of de Bullekerk in de Westzijde wordt verkocht. Dat heeft de protestantse kerkenraad besloten.

Tip van rentmeesters: Bullekerk kan concertzaal worden

De kerkrentmeesters zien voor de Bullekerk een rol als concertzaal weggelegd en vinden dat de gemeenteraad daar in de discussie over het cultuurcluster rekening mee zou moeten houden. De zaal heeft een uitstekende akoestiek en ligging. De kerk maakt deel uit van de beloopbare cultuurdriehoek Verkadegebouw-Bullekerk-Fluxus.

Het besluit om een van beide kerken te verkopen is al in oktober gevallen maar pas deze week openbaar gemaakt. De kerkrentmeesters schrijven hun voornemen in een brief aan de gemeenteraad, midden in de cruciale fase van besluitvorming over de cultuurhuisvesting.

De Protestantse Gemeente Zaandam heeft te maken met een jarenlang krimpend publiek. Op afzienbare termijn is de kerk niet meer in staat om twee gebouwen te bekostigen. Bovendien past het aantal kerkbezoekers makkelijk in één gebouw en zijn er geen twee kerken nodig.

De Bullekerk is een rijksmonument. Het orgel uit 1711 heeft apart van het gebouw ook de status van monument. Zaanstad is al eigenaar van de toren. Bij de kerk hoort ook het kerkhof ten zuiden van de kerk.

De kerk wil met Zaanstad praten over de toekomst van het gebouw en daarbij ook andere monumentale kerkgebouwen betrekken. Voor de Oostzijderkerk, Doopsgezinde Vermaning (Westzijde), Evangelisch-Lutherse Maartenkerk (Vinkenstraat) en de Bonifatiuskerk (Oostzijde) ontbreekt volgens de protestantse kerk een goed perspectief.

Bron
www.protestantse-gemeente-zaandam.nl. Persbericht 15 november 2018

Na een intensief proces waarbij alle voor-en nadelen van de verkoop van de Westzijderkerk, of Noorderkerk en verkoop van beide kerken zijn afgewogen, is op 14 november 2018 door de Grote Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Zaandam besloten om het verkoopproces van de Westzijderkerk aan Stadsherstel Amsterdam voort te zetten.

Dit besluit heeft de Kerkenraad met pijn in het hart genomen. De Westzijderkerk is sinds 1640 haar huis van God geweest. Bijna 4 eeuwen lang is de gemeente er samengekomen in goede en in slechte tijden en hebben gemeenteleden er lief en leed gedeeld.

De status en de reputatie van Stadsherstel Amsterdam geven vertrouwen dat het gebouw goed in stand gehouden zal worden en daardoor de boogde brede culturele functie voor de Zaanse gemeenschap uitstekend zal weten te bieden. Het zal ook mogelijk blijven een aantal malen per jaar kerkdiensten te houden in de Westzijderkerk, alsmede rouw- en trouwdiensten.

College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Zaandam Heijermansstraat 127 1502 DJ Zaandam

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur