Handelingen

Zandvoort, Julianaweg 15 - Gereformeerde Kerk (1928 - 2006)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: PKN Gereformeerde Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Zandvoort
Plaats: Zandvoort
Adres: Julianaweg 15
Postcode: 2042NZ
Sonneveld-index: 06330
Jaar ingebruikname: 1928
Architect: Hoenders (uitbr. Broek, H. v.d.)
Huidige bestemming: Basisschool
Monument status: geen

Geschiedenis

Interbellumkerk met dakruiter. Uitbreiding 1963, buiten gebruik 2006, huidige gebruiksstatus: basisschool. De kerk is op 20 juni 1928 officieel geopend en vervulde vanaf dat moment de behoefte aan een eigen gebouw van de Gereformeerden in Zandvoort. In 2006, na bijna 80 jaar trouwe dienst, telde de Gereformeerde kerk nog zo'n dertig actieve leden, van wie het merendeel boven de zeventig jaar. Omdat de aanwas terugliep en er door overlijden steeds meer actieve leden wegvielen, is door de kerkeraad het besluit genomen de kerk op te heffen. Dat besluit viel echter na de kerkfusie tussen Hervormden, Gereformeerden en Lutheranen in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Daarom besloot te kerkenraad gebruik te maken van een regeling waarvan alle Gereformeerde kerken tot tien jaar na de fusie van 1 mei 2004 gebruik kunnen maken, waardoor zij met medeneming van alle plaatselijke goederen uit de PKN kunnen stappen. Dat was de enige manier om onder de PKN-kerkorde uit te komen. De plaatselijke bezittingen zijn verkocht; de opbrengst is naar een goed doel gegaan.

Julianakerk.jpg

De kerk is buiten gebruik gesteld in de laatste dienst op zondag 8 oktober 2006 om 14.30 uur. Er waren 248 genodigden en andere belangstellenden aanwezig om de laatste kerkdienst in dit gebouw bij te wonen. Vertegenwoordigers van de Hervormde en Katholieke kerk in het dorp kwamen, net als leden van de plaatselijke politiek, de laatste eer bewijzen. RTV Noord Holland had zelfs een radio- én een TV-team gestuurd. Onder de sprekers waren Prof. Dr. M. Brinkman en Ds. Tiersma, twee oude bekenden in het Gereformeerde. Terugblikkend legden zij de nadruk op de symboliek van de sluiting van de kerk. Ten gelegenheid van de sluiting is een boek verschenen. "90 jaar Gereformeerd in Zandvoort" beschrijft de geschiedenis van de Gereformeerden in Zandvoort van 1916 tot nu. Ook veel informatie over alle predikanten en diverse overwegingen van vele betrokkenen zijn in het boek opgenomen. Overigens heeft de Rooms-Katholieke parochie een paar maanden gebruik mogen maken van de kerk tijdens de restauratiewerken aan de Zandvoortse St. Agathakerk in 2007. In juli 2008 zijn de panden zijn verkocht aan de Zandvoortse Woningbouw Vereniging EMM. Deze heeft een maatschappelijke bestemming gevonden voor de kerk en kerkzalen. De op de sociocratische kringorganisatie methode (SKM) gebaseerde nieuwe basisschool in Zandvoort, "De School". heeft zich sinds medio oktober 2008 gevestigd in de voormalige kerk. De kerkzaal is nagenoeg intact gebleven en vertoont nog verrassende details die wijzen op haar verleden als religieus gebouw (o.a. ramen, relief in muur, schilderingen, naam kerkzalen, etc.) Het orgel was in 1965 door de orgelbouwer L. Verschueren (Heythuysen) voor deze kerk gebouwd. Het instrument is in februari 2012 door de orgelbouwer Pels & van Leeuwen ('s Hertogenbosch) geplaatst in de Hervormde kerk te Overberg, Haarweg 33 - Efrathakerk (Gem. Utrechtse Heuvelrug).

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur