Handelingen

Zeist, Kerkweg 21-23 - Walkartkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Walkartkerk
Genootschap: Nederlandse Protestanten Bond
Provincie: Utrecht
Gemeente: Zeist
Plaats: Zeist
Adres: Kerkweg 21-23
Postcode: 3701HD
Inventarisatienummer: 04586
Jaar ingebruikname: 1908
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Kerkgebouw uit 1873, gebouwd door de Vrije Gereformeerde Vereniging. De naam van de kerk luidde "Adullam". In 1890 wordt het gebouw verkocht aan de Gereformeerde Kerk, die het gebouw inricht als lagere school. In 1906 wordt de kerk verkocht aan de Maatschappij tot Stofbestrijding (stofzuigers). Maar in 1907 koopt de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB de grond en de gebouwen aan en op 21 maart 1908 wordt de kerk officieel door hen in gebruik genomen. In die tijd heeft de gemeente ca. 100 leden. In 1926 zijn er echter al 337 leden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog komen veel vrijzinnige evacuées naar Zeist en heeft de gemeente rond de 900 leden. 's Zondags moeten de meeste kerkgangers de dienst staande bijwonen vanwege het gebrek aan plaatsen. De evacuées vertrekken echter weer en in de 1950-er jaren is er regelmatig onenigheid in het bestuur. Het ledenaantal loopt daardoor sterk terug.

Op 23 december 1979 brandt de kosterswoning uit en wordt ook een deel van het dak van de kerk door de brand verwoest. In 2006-'08 worden het interieur en het exterieur van zowel de kerk als het Walkartcentrum gerenoveerd.

Was ook enige tijd in gebruik bij de Nederlands Gereformeerde Kerk.

In 1911 plaatst J.C. Sanders (Utrecht) hier een orgel met grotendeels uit oudere bestanddelen (R. Garrels, 1739), afkomstig uit de Oud-Katholieke Kerk te 's-Gravenhage. Wanneer daar in het begin van de 1990-er jaren een begin wordt gemaakt met de reconstructie van het Garrels-orgel, keren deze bestanddelen terug naar Den Haag en levert S.F. Blank (Herwijnen) in 1991 een nieuw binnenwerk voor het Zeister orgel. Twee van de acht stemmen dateren nog uit 1911, de Quintadeen 8' is uit 1960.

Afbeeldingen