Handelingen

Zenderen, Hertmerweg 46 - O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Borne
Plaats: Zenderen
Adres: Hertmerweg 46
Postcode: 7625RH
Inventarisatienummer: 10718
Jaar ingebruikname: 1881
Architect: Alfred Tepe (1840 - 1920)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Gebouwd als Kloosterkerk Carmelieten. In 1931 ook parochiekerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Neogotische kerk met dakruiter.

Bij de zogenoemde tweede beeldenstorm in de jaren 1960-1970 werden de kruiswegstaties uit de kerk verwijderd. Men kreeg toch spijt van deze rigoureuze werkwijze. Medio mei 2005 zijn de kruiswegstaties teruggeplaatst. Ook enkele heiligenbeelden en de vroegere tabernakel hebben hun plek in de kerk hervonden.

Geschiedenis van het kerkgebouw in jaartallen

 • 1855 Aankoop van het landgoed Het Hulscher door de Orde van de Ned. Karmelieten voor het stichten van een klooster.
 • 1881 Aanbesteding bouw van de kloosterkerk door de paters Karmelieten. Bouw gegund en uitgevoerd door de firma Peters uit Harlingen voor de aanneemsom van f 33.115,--
 • 1882 Op 29 april inwijding van de nieuwe kerk door de prior van het Karmelietenklooster, pater Bonaventura van der Velden. Op 24 augustus consacratie door Mgr. Kistemaker, met emeritaat en wonende in het Karmelietenklooster.
 • 1928/29 Vergroten van de kerk met de laatste travee, het portaal en de toren door architect Jan Stuyt.
 • 1948 Aanbouw van de doopkapel door architect H.J. van Elsberg Almelo, nu in gebruik als rouwkapel.
 • 1965 Door gewijzigde inzichten omtrent het gebruik van kerken als liturgische ruimte voor priesters en geloofsgemeenschap, in gang gezet door de Tweede Vaticaanse Concilie
 • 1962-1963, besluiten de paters Karmelieten de kerk grondig te verbouwen. Door plaatsing van het altaar meer tussen de gelovigen, wordt beoogd hen actief bij de vieringen te betrekken. Op 2 augustus wordt met de verbouwing gestart. De uitvoering is in handen van aannemersbedrijf Ribberink uit Hengelo onder begeleiding van Architect Sluijmer uit Enschede. De kosten van de restauratie bedragen f 200.000.--
 • 1966 Het nieuwe natuurstenen altaar wordt geconsacreerd door kardinaal Alfrink.
 • 1984 Verbouwing van de doopkapel tot rouwkapel en verplaatsing van het doopvont naar het Priesterkoor.
 • 1985 Op verzoek van de parochianen wordt het interieur van de kerk in de maanden januari en februari opgeknapt en verfraaid. Men wil meer warmte in het kerkgebouw terugbrengen. De muren en gewelven worden opnieuw geschilderd, het stenen altaar vervangen door een eiken houten altaartafel met lezenaar en sedilia, de verhoogde ruimte rondom het altaar en de vloer in het priesterkoor van vloerbedekking voorzien en langs de wanden in de ronding van het priesterkoor worden gordijnen opgehangen, De totale kosten bedroegen ongeveer f 95.000.--
 • 1989 Op 20 september wordt bij notariële schenkingsakte de eigendom van het kerkgebouw met inventaris en ondergrond door de Karmelieten overgedragen aan de parochie. De Karmelieten behouden het recht om de kerk voor hun vieringen te gebruiken. Een andere voorwaarde is dat de kerk slechts voor de eredienst gebruikt mag worden.
 • 1990 In de zomermaanden vinden de eerste meest noodzakelijke Restauratiewerkzaamheden plaats aan het kerkgebouw: vernieuwing van de leien van de viering toren en dakgoten kerk, vervanging kapotte delen leidbedekking van zuid dak, opknappen wijzerplaat van de klok, vergulden kruis en torenhaan en plaatsing van een deel van de voorzetramen voor glas in loodramen, Totale kosten ca f 80.000.—
 • 2004 Een zevental beelden van Karmel Heiligen, in depot op de kunstzolder van de paters Karmelieten, worden door enkele parochianen gerestaureerd en in juni teruggeplaatst in de kerk. Daar waren deze beelden opgeslagen na de verbouwing van de kerk in 1965.
 • 2005 Ter verdere verfraaiing van het interieur van de kerk worden in juni nieuwe kruiswegstaties geplaatst. Deze zijn afkomstig uit de kapel van het Elisabeth Gasthuis in Arnhem. De kruiswegstaties zijn in olieverf geschilderd door de beroemde kunstschilder Wijnand Gereardt.*
 • 2006 Plannen voor een totale restauratie van de kerk. Sponsor en restauratiecommissie worden opgericht.
 • 2006 De oude oliestook uit de zestiger jaren is dringend aan vervanging toe en wordt vernieuwd door een gasgestookte hetelucht verwarming.
 • 2009 Restauratie van de kap, de gevels en de ramen. Alle leien daken worden van nieuwe leien voorzien behalve van de grote traptoren
 • 2009 In september wordt een interieurcommissie geformeerd om tot een fraaie verantwoorde herinrichting van het interieur te komen met als belangrijk onderdeel de inrichting van een waardige Titus Brandsma Kapel.
 • 2010 In februari wordt begonnen met het schilderwerk door de fa. Boomkamp schilders uit Borne. Het fraaie schilderwerk wordt bekroond met kunstzinnige muurschilderingen uit het leven van de profeet Elia, de Titus Brandsma kapel en het Karmelwapen door de fa. Art Decor uit Heerenveen.
 • 2010 In juli is het schilderwerk gereed en krijgt de kerk een nieuwe energiezuinige en prachtig stralende verlichting waardoor het schilderwerk goed wordt geaccentueerd.
 • 2010 Op 19 sept wordt de gerestaureerde kerk weer feestelijk in gebruik genomen.
 • 2010 In november wordt de geheel gerestaureerde en verfraaide kerk door de restauratiecommissie en de interieurcommissie aan het bestuur van de parochie overgedragen.
 • (Bron:Website parochie)

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur