Handelingen

Zierikzee, Hoge Molenstraat 86 - Willibrordus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap:
Provincie: Zeeland
Gemeente: Schouwen-Duiveland
Plaats: Zierikzee
Adres: Hoge Molenstraat 86
Postcode: 4301KC
Inventarisatienummer: 15866
Jaar ingebruikname: 1768
Architect:
Huidige bestemming: Rooms Katholieke Kerk
Monument status: Rijksmonument 40611Geschiedenis

Plattegrond. Bron: Kerken in het Bisdom Breda, Auteur: Ton van Nijnatten. Uitgeverij: Buijten en Schipperheijn B.V. juni 2004.

Voormalige schuurkerk, gevel 1842, uitbreiding 1937. Voor 1768 gingen de Rooms Katholieken in Zierikzee naar de Willibrordus-schuilkerk (zie de eigen pagina over dit gebouw).

Vervolg geschiedenis

Nadat in 1681 elders een huis als schuilkerk was ingericht, verbouwde men in 1768 twee schuren tot een schuurkerk. Hieruit ontstond de huidige kerk, die bij een verbouwing in 1842 onder meer de neoclassicistische voorgevel kreeg met blokbepleistering en omlijste ingangspartij en vensters. De dakruiter heeft men in 1931 geplaatst. Bij een ingrijpende verbouwing in 1937 kregen ook de zijmuren vensters en werd de ruimte uitgebreid met een priesterkoor. Verder heeft men toen de inventaris vernieuwd en inwendig enkele kolommen verwijderd. In 1973 is het exterieur gerestaureerd en in 1993-'94 zijn de verdwenen kolommen teruggebracht.

Beschrijving kerk

In sobere trant uitgevoerde zaalkerk XVIII B. Met name aan de zijgevel sporen, die wijzen op een verbouwing. De in blokken gepleisterde voorgevel staat op een hardstenen voet en is gedekt door een brede lijst; zij vertoont een risalerend middendeel, waarin de toegang is geplaatst, die, evenals het middenvenster op de verdieping, een forse omlijsting heeft. Boogvensters aan weerszijden. Met pannen gedekte mansardekap, bekroond door een open kapelletje.

In de media

Uit Middelburgsche Courant, 5 October 1867.

Dinsdag werd te Zierikzee het nieuwe orgel in de roomsch-catholieke kerk ingewijd. Het is door den heer Wilhelm Rüter, orgelmaker te Kevelaar, vervaardigd. Bij die gelegenheid werd de feestrede gehouden door den heer van den Bergh, vroeger pastoor te Zierikzee, thans te Rotterdam, die tot tekst had gekozen Psalm 25 : 8. Het orgel werd bespeeld door den heer Gores, organist der Mariakerk te Schiedam.

Externe links

Afbeeldingen