Handelingen

Zoelen, Kerkstraat 2 - Stefanuskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Stefanuskerk
Genootschap: PKN Protestantse Gemeente te Lingestreek
Provincie: Gelderland
Gemeente: Buren
Plaats: Zoelen
Adres: Kerkstraat 2
Postcode: 4011EM
Sonneveld-index: 12503
Jaar ingebruikname: 16e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 11431(kerk); 11432(toren)

Geschiedenis

Historische dorpskerk met forse toren.

De Stefanuskerk te Zoelen, genoemd naar de eerste martelaar, werd in de 15e eeuw gebouwd. Het schip van de kerk is in Nederrijnse stijl opgetrokken uit baksteen. De muren werden witgepleisterd. Hier en daar steunen beren de muren van de kerk. Voor de bouw van de toren werd ook baksteen gebruikt. Vervolgens werden de torenmuren met tufsteen bekleed. De 36 meter hoge toren steekt hoog boven het landschap uit. De klok die nu in de toren hangt, is in 1950 gegoten. Ze draagt het opschrift "Ik treur over de doden en roep de levenden tot hun God'. Deze klok vervangt de klok uit 1924, die in 1943 door de Duitsers is weggehaald. De preekstoel werd in 1641 vervaardigd. De kanselbijbel dateert uit 1657. In de kerk hangt een rouwbord uit 1603. Bij restauratiewerkzaamheden werden graven gevonden van de families Vijgh en Pieck. Deze families bewoonden in resp. 17e en 18e eeuw het kasteel van Zoelen. Het orgel werd in 1895 gebouwd door de orgelbouwfamilie Van Dam.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Herv. Kerk. Laatgotische dorpskerk in Nederrijnse gotiek, bestaande uit een driebeukig, pseudobasilicaal schip op pijlers, in de middenbeuk overkluisd door netgewelven en over de zijbeuken met kruisribgewelven, alsmede een eenbeukig, rechthoekig gesloten koor met houten overwelving. Tot de inventaris behoren: een preekstoel, 1641, op de voet van een 16e eeuwse doopvont; aan de preekstoel een koperen lezenaar; voorzangerslezenaar, 17de eeuw; een overhuifde Lodewijk XV-herenbank; banken met geprofileerde panelen, 17de eeuw; tiengebodenbord, Credobord en rouwbord, alle 17de eeuw; tekstbord met Onze Vader, 17de eeuw; twee koperen kronen en twee kaarsenhouders, 17e of 18e eeuw en een aantal zerken, 17de eeuw. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1897 gemaakt door L. van Dam en Zonen. Het vrije Pedaal is later toegevoegd en bij de restauratie in 1988 gehandhaafd.

Toren

Rijzig laatgotisch bouwwerk uit omstreeks 1500, bestaande uit drie geledingen, waarvan de onderste twee geleed worden door drie spitsboognissen in ieder gevelvlak en met tufsteen bekleed zijn, terwijl de hoge klokkenverdieping, begeleid door overhoekse steunberen, in baksteen is uitgevoerd en in ieder gevelvlak twee nissen met traceringen in de boogvelden heeft.

Orgel

Het orgel is in 1895 geschonken door de kasteelheer van Zoelen, de heer Völcker. In 1933 restaureerde Bergmeijer het orgel. De firma De Koff plaatste in 1960 een zelfstandige Subbas op het pedaal, die staat opgesteld achter de orgelkas. In 1988 werd instrument het door De Graaf gerestaureerd. Daarbij is een nieuwe Quintfluit 3' op een gereserveerde sleep geplaatst.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur