Handelingen

Zoetermeer, Monnikenbos 10 - Genesareth

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Genesareth
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Zoetermeer
Plaats: Zoetermeer
Adres: Monnikenbos 10
Postcode: 2716GT
Inventarisatienummer: 03799
Jaar ingebruikname: 1990
Architect: Engelkes en Drayer, Delft
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen

Geschiedenis

Moderne kerk zonder toren.

Dit vicariaat begon met vieringen in de stadswijk Meerzicht (gebouwd vanaf 1970) in de aula van een basisschool. Vanaf medio 1975 kon men op huurbasis terecht in het multifunctioneel 'Wijkcentrum Meerzicht'. Daar was gelegenheid in de bovenzaal met ca 220 plaatsen, zowel voor de zaterdagavondviering als op zondagmorgen.. De wijding geschiedde door bisschop Simonis van Rotterdam. Er was ook een kleine sacristie beschikbaar. Uiteindelijk kreeg ook dit vicariaat als laatste dit eigen kerkgebouw.

  • 2018 Voornemen tot sluiting per 1 september 2019.
  • 2021 Tabor, Doortocht - [[Zoetermeer, Monnikenbos 10 -

Genesareth|Genesareth]] zijn per ultimo mei 2021 voor de vieringen gesloten.

Orgel

Het orgel is in 1978 gebouwd door firma L. Verschueren te Heythuysen-L. (opusnr.935) voor de bovenzaal (220 zitplaatsen) van het grote multifunctionele wijkcentrum Meerzicht in Zoetermeer, dat in 2001 is gesloopt. Hierin kerkten ook tot 1990 de parochianen uit Meerzicht van de H. Nicolaasparochie van Zoetermeer tot het moment dat de Genesarethkerk in gebruik werd genomen. Sinds 1998 staat het orgel op het balkon in de Genesarethkerk.

DISPOSITIE

Manuaal I: Bourdon 8', Prestant 4' Woudfluit 2', Quint 1 1/3

Manuaal II: Holpijp 8', Roerfluit 4', Tertiaan 2 st. af c 1 3/5-1 1/3

Pedaal: Sordun 16'

Registers Bourdon 8' en Holpijp 6' zijn gecombineerd

Koppelingen: P+I, P+II, M1+M2

In de media

  • Uit Algemeen Dagblad, d.d. 5 april 2018

De vier wijkkerken De Doortocht, Genesareth, Tabor en De Wijngaard gaan op 1 september 2019 dicht. De Nicolaaskerk in het Dorp wordt het nieuwe liturgisch centrum voor heel katholiek Zoetermeer.De vier wijkkerken De Doortocht, Genesareth, Tabor en De Wijngaard gaan op 1 september 2019 dicht. De Nicolaaskerk in het Dorp wordt het nieuwe liturgisch centrum voor heel katholiek Zoetermeer. Met die ingrijpende maatregelen wil de H. Nicolaasparochie de katholieke kerk in Zoetermeer vitaliseren. Pastoor Jaap van der Bie, voorzitter van bestuur en pastoraal team, vindt de maatregelen onontkoombaar. ,,We moeten met elkaar de bakens verzetten en de uitdaging aangaan om de kerk ook de komende jaren met veel vrijwilligers in heel Zoetermeer zichtbaar te maken. Kerkbezoek is niet meer vanzelfsprekend, zeker niet voor jonge mensen. We vergrijzen. De kerk krijgt minder geld binnen en het aantal actieve parochianen wordt kleiner.”

Van der Bie erkent dat de investering in het vormen van een vitale kerk verdriet en veel emoties oproept. ,,Ja, ook bij onszelf. We nemen afscheid van het oude vertrouwde. Dit rouwproces willen we met elkaar dragen.”

Het omdopen van de Nicolaaskerk tot één nieuw liturgisch centrum en de sluiting van de vier wijkkerken in de wijken De Leyens, Meerzicht, Noordhove en Rokkeveen per 1 september 2019 is al besproken met het Bisdom Rotterdam. De kerkgebouwen worden verkocht of verhuurd. Parochieel Centrum De Kapelaan naast de Nicolaaskerk wordt hét activiteitencentrum van katholiek Zoetermeer en ook ontmoetingsplaats voor alle katholieke jongeren. Bisschop Van der Hende moet uiteindelijk het groene licht geven voor de uitvoering van het plan.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur