Handelingen

Zuidlaren, Hoofdlaan E 37 - Ontmoetingskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ontmoetingskerk
Genootschap: Gereformeerde Kerk, Psychiatrisch Centrum
Provincie: Drenthe
Gemeente: Tynaarlo
Plaats: Zuidlaren
Adres: Hoofdlaan E 37
Postcode:
Inventarisatienummer: 14252
Jaar ingebruikname: 1929
Architect: Hoekzema, K.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: provinciaal monumentGeschiedenis

Belangrijke interbellumkerk met toren.

Inleiding

In haar huidige vorm dateert de KRUISKERK met aangebouwd ZALENCENTRUM uit omstreeks 1929. Het huidige kerkgebouw vindt haar oorsprong in de Stichtingskerk, die in 1897 in gebruik werd genomen voor patiënten en personeel van gereformeerde gezindte. In 1929 werd de bestaande kerk grotendeels gewijzigd en uitgebouwd met dwarsarmen waardoor tot 600 zitplaatsen werden verkregen. In het metselwerk van de buitengevels is te zien dat hoewel ingrijpend veranderd, het hoofdvolume van het oude kerkgebouw goeddeels is hergebruikt.
Ook werd in 1929 aan de oostzijde een zalencentrum aangebouwd. Later werd een zelfstandige ‘Gereformeerde Kerk van Zuidlaren’ aan de Stationsweg geïnstitueerd. De huidige Ontmoetingskerk is gebouwd in een Neo-Romaanse bouwstijl en staat op een centrale plaats omgeven door de landschappelijk vormgegeven terreininrichting met hoog opgaand geboomte (onder andere oude eiken) op het GGZ-terrein Dennenoord binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Dennenoord.

Omschrijving

De KRUISKERK met aangebouwd zalencentrum op samengestelde plattegrond met een aan de westzijde uitgebouwde toren bestaat uit 1 bouwlaag en is opgetrokken in rood gesinterde baksteen. Het geheel wordt gedekt door een overkragend zadeldak met op het dwarsschip een afgeschuind schilddak waarop een zwarte verbeterde Hollandse pan. Het dak heeft een uitkragende houten bakgoot op klossen. Vierkant ventilatietorentje op viering voorzien van leien; ventilatierooster; vierkante ingesnoerde loden spits. Niet originele pvc hemelwaterafvoer.
De half uit de westgevel gebouwde toren is bekroond met een overkragende vierkante torenspits met leien in Maasdekking. De toren is voorzien van galmgaten; galmborden; boogfries; uurwerk, weerhaan. De gevels worden geleed door dubbele rondboogvensters; gekleurd glas-in-lood; gemetselde afzaat; witte natuursteen sluitsteen; gemetselde deelzuil. Gemetselde banden van gele en rode baksteen; steunberen. De risaliserende ingangspartijen in de zijschepen hebben een brede zinken lijst; uitkragend metselwerk rond deuren; dubbele paneeldeur; natuursteen neut. Aan de achter(oost)zijde een aangebouwd ZALENCENTRUM; samengesteld overkragende kap; gedekt met verbeterde Hollandse pan; houten bakgoot op klossen; houten dakkapel onder overkragend plat dak in zuidelijk en noordelijk dakschild. Tot nokhoogte opgemetselde bakstenen hoekschoorsteen tegen noordoosthoek.
De entree is gelegen in het risaliserend deel van de symmetrische westgevel, opgaand naar de toren en bestaat uit een ondiepe rondboogportiek, gevormd door uitkragend metselwerk; dubbele paneeldeur; natuursteen neut; rondboog bovenlicht met glas-in-lood; rondboog bovendorpel.

Waardering

De kruiskerk met aangebouwd zalencentrum is van algemeen provinciaal belang op grond van de volgende criteria:

Cultuurhistorische waarde

de voormalige Gereformeerde kerk met aangebouwd zalencentrum van de psychiatrische inrichting Dennenoord vertegenwoordigt een hoge cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een kerkelijk gebouw behorende bij een instelling die als geheel een bijzondere plek inneemt binnen de ontwikkelingsgeschiedenis van de gezondheidszorg in Drenthe

Architectuurhistorische waarde

  • vanwege de waarde van het kerkgebouw met aangebouwd zalencentrum uit 1929 als bijzondere uitdrukking van kerkelijke architectuur in Overgangsarchitectuur in Drenthe;
  • vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
  • vanwege het kenmerkende materiaalgebruik en de zorgvuldige detaillering in Overgangsarchitectuur

Stedenbouwkundige/ensemble waarde

  • vanwege de bijzondere betekenis van het kerkgebouw met aangebouwd zalencentrum voortkomend uit de beeldbepalende situering binnen het landschappelijk ingerichte terrein van de inrichting Dennenoord, die als geheel is aangewezen als van rijkswege beschermde gezicht van Dennenoord;
  • vanwege de betekenis van het kerkgebouw met aangebouwd zalencentrum als essentieel historisch-functioneel onderdeel van de inrichting Dennenoord die als representant van de ontwikkelingsgeschiedenis van de gezondheidszorg in Drenthe in cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig opzicht van belang is;

Gaafheid

  • vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur van het kerkgebouw met aangebouwd zalencentrum;
  • vanwege de waarde van het kerkgebouw met aangebouwd zalencentrum in relatie tot de hoge mate van gaafheid van de structuur en het bebouwingsbeeld van het terrein binnen het van rijkswege beschermde gezicht van Dennenoord

Zeldzaamheid

  • vanwege de hoge mate van zeldzaamheid van het kerkgebouw met aangebouwd zalencentrum in de provincie Drenthe in relatie tot de voornoemde cultuurhistorische, architectonische en stedenbouwkundige kenmerken

Afbeeldingen