Handelingen

Zwolle, Bisschop Willebrandlaan 62 - Kapel R.K. Kerkhof

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Provincie: Overijssel
Gemeente: Zwolle
Plaats: Zwolle
Adres: Bisschop Willebrandlaan 62
Postcode: 8021GA
Bouwja(a)r(en): 1882
ID nummer:
Architect: Alfred Tepe (1840 - 1920)
Oorspronkelijke bestemming: Kapel R.K. begraafplaats
Huidige bestemming: Kapel R.K. begraafplaats
Monument status: Rijksmonument 509823

Geschiedenis

Neogotische kapel met dakruiter.

De kapel is gebouwd door Alfred Tepe uit Utrecht in 1882 (op dezelfde plek als de vorige kapel). In de beschrijvingen van de kapel wordt er vanuit gegaan, dat F.W. Mengelberg verantwoordelijk is voor de ontwerpen van de decoraties en het beeldhouwwerk. De kapel is een klein zaalkerkje opgetrokken uit baksteen met een driezijdig gesloten koor. Het heeft een zadeldak met leibedekking en spits klokkentorentje.

Aan de noordzijde is een smal traptorentje met een spits.

Rond 1960 is de altaarretabel gesloopt. Rond 1980 is de rouwbekleding verloren geraakt.

In de zuidwesthoek van de kapel is de trap naar het priestergrafkelder, deze grafkelder stamt uit 1863 (nog uit de tijd van de vorige kapel).

In de jaren 1989 t/m 1991 is de kapel gerestaureerd (1e fase, hoofdzakelijk exterieur). Vervolgens is de begraafplaats incl. muren gerestaureerd.

De kapel heeft anno 2014 de volgende functies:

  • Stilteplaats en uitvaartdiensten
  • Kerkdiensten op o.a. Allerzielen
  • Aula

Ook het toegangshek, het baarhuisje en een gietijzeren kruisbeeld op dit kerkhof zijn Rijksmonumenten, nrs. 509821, 509822en509824.

Het orgel

Men maakt gebruik van een elektronisch Johannus orgel.

Monumentomschrijving Rijksmonument

De KAPEL is een klein zaalkerkje dat is opgetrokken in rode baksteen onder een zadeldak met leien in Maasdekking. Aan de oostkant wordt de kapel afgesloten door een koor met een driezijdige absis. Aan de noordkant hiervan een achtzijdig traptorentje met spits, aan de zuidkant een rechthoekig aanbouwtje onder een zadeldak. Midden op de nok een dakruiter met een hoge smalle spits en klok.

De gevels zijn geleed door steunberen en glas-in-lood spitsboogvensters met een gotische zandstenen tracering. Op het dak zijn kleine dakkapellen en gietijzeren kruisbloemen geplaatst.

De zijgevels zijn drie traveeën breed. In de voorgevel is een rechtgesloten dubbele opgeklampte deur in een zandstenen lijst geplaatst onder een groot spitsboogvenster. Aan weerszijden van het venster kleine zandstenen driepassen, erboven spaarvelden onder spitsbogen en kleine smalle vensters.

Het interieur van de kapel is voor een groot deel in de oorspronkelijke staat. Onder meer zijn bewaard gebleven: de gepolychromeerde schilderingen in de gewelven en op de muren, de tegelvloer, de sobere glas-in-lood vensters, het houten gepolychromeerde altaar en de natuurstenen beelden.

Waardering

De kapel is van algemeen cultuur-, architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang: - als exponent van de bouwexplosie van katholieke gebouwen na het herstel van de Bisschoppelijke hiërarchie in 1853 - vanwege de Neo-Gotische bouwstijl - vanwege de functionele en ruimtelijke relatie met de andere gebouwen en objecten op de begraafplaats - vanwege de gaafheid van het in- en exterieur - vanwege de zeldzaamheid van gepolychromeerde schilderingen met een dergelijke hoge kwaliteit


Afbeeldingen

Exterieur

Interieur