Handelingen

Zwolle, Jufferenwal 24 - Elim

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Elim
Genootschap: Ned. Hervormde Evangelisatie
Provincie: Overijssel
Gemeente: Zwolle
Plaats: Zwolle
Adres: Jufferenwal 24
Postcode: 8011LE
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status:

Geschiedenis

Buiten gebruik 1964, daarna Christelijke School, buiten gebruik, sloop.

Oorspronkelijk de stoombierbrouwerij van Schaepman. Van 1923 tot 1964 in gebruik bij de Nederlandsche Hervormde (Gereformeerde) Vereeniging voor Evangelisatie, die vanaf 1964 geïntegreerd is in de Hervormde Gemeente van Zwolle. De naam "Elim" was een idee van Ds. S. Ronner uit Oene, die in de eerste dienst op 21 december 1923 voorging. In 1943 werd een orgel aangeschaft van de firma A.S.J. Dekker (Goes) voor een bedrag van f 11.000.

In 1972 is het gebouw verkocht aan de Chr. Jongerenvereniging, die het bestemde voor haar onderafdeling "Jubal", een tamboer- en pijpercorps.

In de media

Uit Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 5 April 1943.

NIEUW ORGEL IN GEBOUW „ELIM”.

Onder groote belangstelling is het nieuwe kerkorgel in het gebouw „Elim” van de Herv. (Geref.) Evangelisatie in gebruik genomen. De dienst, die ter gelegenheid hiervan werd gehouden, werd geleid door ds. W J. van der Linden van Kootwijk. Na de predikatie speelde het noodorgel Psalm 33 : 2, terwijl bij het zingen van de woorden „Het speeltuig moet dien toon vervangen, Heft vroolijk aan, wijd Hem uw kunst”, de begeleiding door het nieuwe orgel werd overgenomen. Ds. Van der Linden vertelde daarna iets over de geschiedenis van de totstandkoming van het orgel, waarbij hij namens het orgelcomité dank bracht voor de vele medewerking en steun, in het bijzonder van het bestuur. De organist, de heer J. Klein Beekman, liet daarna hooren welk een prachtigen toon het nieuwe orgel heeft. De heer S. van de Weerd bracht daarna dank aan de orgelcommissie voor haar arbeid en aan ds van der Linden voor zijn leiding. Het orgel heeft 2 manualen met resp. 12 en 11 registers, het pedaal heeft 7 registers.