Handelingen

Abcoude, Baarslagstraat 1 - Gereformeerde Kerk (1965 - 2003)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Utrecht
Gemeente: De Ronde Venen
Plaats: Abcoude
Adres: Baarslagstraat 1
Postcode:
Inventarisatienummer: 03803
Jaar ingebruikname: 1965
Architect: Oostrum, W.L.van , Zandv.
Huidige bestemming: gesloopt 2003
Monument status: Geen

Geschiedenis

Interessante moderne kerk, met toren. Buiten gebruik in 1998. Gesloopt 2003, zie hieronder. In deze kerk bevond zich een kleurrijk glas-appliqué raam, van de kunstenaar Joop van den Broek. Dit raam is na verwijdering uit de kerk gerestaureerd en opgeslagen. In maart 2010 is dit raam alsnog aangebracht in de garderobe van de historische Dorpskerk in Abcoude.

Gebouwomschrijving SKKN

De Gereformeerde kerk te Abcoude is geïnstitueerd op 9 januari 1906. Omdat men toen nog niet beschikte over een eigen kerkgebouw kwam er een 'regeling van inwoning' tot stand met de Gereformeerde kerk te Baambrugge, waar men tot die tijd altijd al ter kerke gegaan was. Op 1 februari 1909 kocht men een stuk grond aan de Voordijk. Een bouwkundige uit Bussum, C. Van Norren, maakte een ontwerptekening en op 16 november 1910 kon het kerkgebouw in gebruik genomen worden. Dit gebouw werd in de vijftiger jaren te klein voor de groeiende gemeente en men keek uit naar een terrein voor de bouw van een nieuwe kerk in een uitbreidingsplan. Door ruiling van grond kwam men in bezit van een terrein aan de Torenlaan, midden in een nieuwbouwwijk.

Architect W.L. van Oostrum te Haarlem maakte een ontwerp. Dit plan valt op door een ruime ontvangsthal met een daarmee verbonden garderoberuimte. Rechts van de hal bevindt zich de kerkzaal die middels een verschuifbare wand vergroot kan worden met een daarachter gelegen zaal (De Kameleon). Het complex omvat verder een catechisatie-lokaal en een doopkamer, een overdekte fietsenstalling (later tot zaal verbouwd) en twee woningen.. Op 10 november 1964 vond de aanbesteding plaats van de bouw van de nieuwe kerk.

Reeds op 22 december 1965 kon de kerk officieel geopend worden. Omdat er nog geen geld was voor een nieuw orgel werd het oude orgel overgeplaatst. In 1967 werd het vervangen door een nieuw exemplaar.

Als locatie voor vergaderingen en bijeenkomsten heeft het kerkelijk centrum altijd een belangrijke plaats in het dorp Abcoude ingenomen.

Na het samengaan van Hervormden en Gereformeerden in Abcoude in 1995 hebben diverse voorwerpen uit het Gereformeerd Kerkelijk Centrum een plaats gekregen in de Dorpskerk. In 1998 is het gebouw van de Gereformeerden buiten gebruik gesteld en verkocht aan de Gemeente Abcoude. Nog enkele jaren daarna zijn zalen verhuurd; o.a. de kerkzaal aan kunstenaars. In 2003 werd tot sloop overgegaan van het gehele complex ten behoeve van een woningbouwproject.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur