Handelingen

Alkmaar, Koorstraat 2 - Grote of Sint Laurenskerk: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

(Koppellink naar andere sites toegevoegd)
k
Regel 52: Regel 52:
  
 
Bron: http://www.grotekerk-alkmaar.nl
 
Bron: http://www.grotekerk-alkmaar.nl
 +
 
[http://www.koppellink.org/c/zoekpagina-C.asp?Idnr=k1094n KLIK voor informatie in andere SITES (Koppellink)]
 
[http://www.koppellink.org/c/zoekpagina-C.asp?Idnr=k1094n KLIK voor informatie in andere SITES (Koppellink)]
  

Versie van 14 apr 2009 om 19:56


Algemene gegevens
Genootschap : Voormalig Ned. Hervormd.
Gemeente : Alkmaar
Plaats : Alkmaar
Adres : Koorstraat 2, 1811 GP
Provincie : Noord-Holland
Jaar ingebruikname : 1520
Huidige bestemming: centrum voor kunst, cultuur en maatschappelijke activiteiten
Naam kerk : Grote Sint Laurenskerk
Architect : Keldermans, A.
Monument-status: Rijksmonument

Geschiedenis

Het grootste middeleeuwse kerkgebouw in de Alkmaarse binnenstad werd al tijdens de bouw vanwege de omvang kortweg Grote Kerk genoemd. De Grote Kerk is van oudsher niet alleen het grootste en hoogste kerkgebouw in Alkmaar, maar ook de kerk die door de eeuwen heen het meest in aanzien heeft gestaan en die steeds weer alom als sieraad van de stad is geroemd. Oorspronkelijk was het gebouw gewijd aan Sint Laurens, vandaar dat de kerk al eeuwen lang als de Sint Laurenskerk wordt aangeduid.

Bouwstijl

Het kerkgebouw is naar alle waarschijnlijkheid ontworpen door de Mechelse architect Anthonius Keldermans (ca 1440-1512). Naast Anthonius Keldermans zijn ook zijn broer Mathias en zijn zoon Anthonys betrokken ge-weest bij het ontwerp, waarin zes-en-twintig vrijstaande kolommen de gewelven en overkluizing dragen. De Grote Sint Laurenskerk is een basiliek in de stijl van de Brabantse gotiek, die grootser en massaler van vorm is dan de Franse gotiek. De hoogte van het gebouw is 35 meter met een kruislengte van 85 meter bij 56 meter. De buitenmuren rusten op een fundering die even beneden het maaiveld één meter breed is en trapsgewijs steeds breder wordt tot een diepte van drie meter. De laatste restauratie van in- en exterieur werd in 1996 voltooid. http://www.grotekerk-alkmaar.nl/historie/bouwstijl.htm

Beroemde orgels

De Grote Sint Laurenskerk telt twee, wereldberoemde orgels: het Van Covelens orgel (ook wel Koororgel genoemd) en het Van Hagerbeer/Schnitger of Grote orgel. Het Koororgel stamt uit 1511 en is tegen de noordermuur van de kerk geplaatst. De laatste restauratie van dit oudste nog bespeelbare orgel in Nederland werd voltooid in het jaar 2000. In 1636 ontstonden de ideeën voor de bouw van een groot orgel in de kerk. Diverse orgelbou-wers hebben er aan gewerkt, maar in 1645 voltooide Jacobus Caltus van Hagerbeer het Grote orgel. Jacob van Campen ontwierp de orgelkast en Caesar van Everdingen kreeg in 1643 opdracht om de deuren van de orgelkast te beschilderen met 'de triomfe van den Coninck Saul'. Deze schilde-ring behoort tot zijn eerste grote werk. Boven het orgel is door de schilder Romeyn de Hooghe het barok aandoende 'De Deugd, die de Ondeugd verplettert' aangebracht. Van 1723 tot 1725 werd het Grote orgel gerestaureerd en uitgebreid door Frans Caspar Schnitger. Vervolgens zijn er in de loop van de tijd diverse restauraties aan dit orgel geweest.

Bron: http://www.grotekerk-alkmaar.nl

KLIK voor informatie in andere SITES (Koppellink)