Handelingen

Almelo, Windmolenbroeksweg 2 - Willibrordus (1964 - 2005)

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf Almelo, Windmolenbroeksweg 2 - Willibrordus)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Willibrordus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Almelo
Plaats: Almelo
Adres: Windmolenbroeksweg 2
Postcode: 7606JP
Sonneveld-index: 09861
Jaar ingebruikname: 1964
Architect: Jong, J. de
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Dit was een uiterst belangrijke, sobere, mooie Bossche School kerk, met kleine toren. In de naoorlogse jaren breidde de stad Almelo zich fors uit; aan de zuidkant verrees onder meer de nieuwe wijk Ossenkoppelerhoek. Dit maakte ook oprichting van een nieuwe parochie met kerk noodzakelijk, St. Willibrordus, als afsplitsing van de St. Egbertusparochie bij de Bornerbroekstraat. Architect J. de Jong uit Schaijk, leerling van Dom. H. van der Laan, tekende voor het ontwerp. Het was een grote, driebeukige kerk, een belangrijk werk uit zijn oeuvre, gebouwd in de trant van de Bossche School van Van der Laan. De voorgevel had een groot, dubbel portaal en een kleine klokkentoren op de zuidwestelijke hoek. Aan de oostzijde van het complex bevond zich een klooster van de Carmelieten. Zowel uit- als inwendig werd het kerkgebouw gekenmerkt door harmonieuze verhoudingen, beïnvloed door Van der Laans zogenaamde plastische getal. In het interieur, boven de arcaden van de middelste beuk, bevonden zich muurschilderingen, voorstellende het leven van Christus, van Th. Stravinsky (1907-1989). Als zodanig was deze kerk een hoogtepunt in de naoorlogse kerkbouw, beïnvloed door de Bossche School. De kerk werd gesloten in 2003 en gesloopt in 2005. Zie onder. De muurschilderingen van Stravinsky zijn van tevoren gered en elders opgeslagen. De bestemming was toen nog onbekend. Het orgel (Pels-D'Hondt, 1968) kreeg in 2008, na enkele jaren in de St. Christoffelkerk, uiteindelijk een nieuwe bestemming in de nieuw gebouwde Elisakerk.

In plaats van de drie R.K. parochiekerken van St. Willibrordus, St. Christoffel en St. Egbertus is er nu één nieuwe kerk, de Elisakerk, voor Almelo-Zuid. Ook de drie parochies zijn samengevoegd tot de Elisaparochie.

De in 1964 door J. de Jong gebouwde parochiekerk van de H. Willibrordus was gekocht door de woningstichting Sint Joseph. Deze wilde de kerk slopen en seniorenwoningen bouwen. Er gingen echter stemmen op de kerk te behouden als fraai voorbeeld van de Bossche school van Dom van der Laan. De gemeente had echter een sloopvergunning afgegeven voor de kerk. Men is er niet in geslaagd de kerk te behouden en te integreren in een nieuw te bouwen zorgcomplex met seniorenwoningen. Alleen de familie van architect De Jong bleef zich tegen de sloop verzetten. Dit baatte niet, de kerk is inmiddels gesloopt. (zie ook [[1]])

  • 2019. De muurschilderingen van Th. Strawinsky zullen worden geplaatst in de nieuwe R.K. St. Bonifatiuskerk in Almere, te bouwen 2019-2020 in Bossche School stijl.
  • 2020 - 2021. Daadwerkelijke plaatsing begin 2021 in de nieuwe, prachtige St. Bonifatiuskerk in Almere..

Externe links

Afbeeldingen