Handelingen

Alphen aan den Rijn, Oudshoornseweg 90 - Oudshoornse Kerk: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

(geen verschil)

Versie van 29 sep 2009 om 20:18


Algemene gegevens
Genootschap : PKN Ned Hervormd
Gemeente : Alphen ad Rijn
Plaats : Alphen ad Rijn
Adres : Oudhoornseweg 90
Provincie : Zuid-Holland
Jaar ingebruikname : 1663
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Oudhoornsekerk
Architect : Stalpaert, Daniel
Monument-status: Rijksmonument
Geschiedenis

Ned.Herv.Kerk. In sobere baksteenvormen in 1663-'65 waarschijnlijk door Daniel Stalpaert gebouwde kerk, waarvan de plattegrond een Grieks kruis beslaat, met in de hoeken lagere, vierkante vakken. De hoofdbeuken zijn met houten tongewelven overdekt; over de lagere zijruimten graatgewelven. Aan de voorzijde een portaaluitbouw met pilasters en een fronton. Achthoekig houten klokketorentje met hoge spits. Gerestaureerd 1955-'57. Tot de inventaris behoren o.a.: een serie gebrandschilderde glazen 1666-'71, gerestaureerd in 1908; vierkante preekstoel uit de bouwtijd met doophek uit 1910. Orgel in rijk gesneden kas met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1782 gemaakt door H.H.Hess. In 1977 gerestaureerd door Flentrop Orgelbouw en uitgebreid met een vrij Pedaal dat buiten de bescherming valt. Grisaille-beschildering op de tongewelven. Epitaaf, 18e eeuw, voor Nicolaa Van Oudshoorn-Hooft; twee rouwborden, 1793 en 1817; een aantal zerken, 17e en 18e eeuw. Twee zilveren, gegraveerde bekers en een kan, 1683. Klokkenstoel met klok van Petit en Fritsen, 1835, diam. 89,8 cm. Het orgel heeft in 2000 opnieuw groot onderhoud ondergaan door Henk van Eeken