Handelingen

Ammerzoden, Meester La Grostraat 29 - Ruïnekerk

Uit Reliwiki

Versie door Pa3ems (Overleg | bijdragen) op 3 jul 2013 om 08:51 (hernoemde Ammerzoden, Mr La Grostraat 29 - O.L. Vrouw naar Ammerzoden, Mr La Grostraat 29 - Ruïnekerk: Juiste benaming, verwijzing laten staan)


Algemene gegevens
Genootschap : PKN Ned. Hervormd
Gemeente : Maasdriel
Plaats : Ammerzoden
Adres : Mr. La Grostraat 29
Provincie : Gelderland
Jaar ingebruikname : 14 e
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : O.L. Vrouw of Ruïnekerk
Architect :
Monument-status: Rijksmonument 8106 (Toren)
Inventarisnummer : 10847

Geschiedenis

Gotische Kruiskerk met driebeukig schip, dwarsschip, beide uit de eerste helft der 16e eeuw, en diep, eenbeukig koor met veelhoekige sluiting, 14e eeuw. Schip en dwarsschip zijn sedert 1672 een ruïne dat is de danken aan de Fransen die de kerk in brand wilde steken, waardoor het schip en het transept volledig afbrandden. In en bij de kerk twee gotische zerken en een uit 1711 daterende grafzerk. Voor de kansel ligt een oude priesterzerk uit de 16e Eeuw. In 1950 kreeg het koor een nieuw gewelf. Twee kraagstenen aan weerszijden van de ingang dragen de jaartallen 1950 en 1672. De andere versierde consoles dateren uit 1950.

Aan het einde van de tweede wereldoorlog heeft deze streek veel schade opgelopen als gevolg van het oorlogsgeweld. De meeste dorpen langs de maas werden door Engels trommelvuur grotendeels verwoest. Ook de Ruïne kerk werd opnieuw getroffen, waardoor nu ook het koor en de toren in een ruïne veranderde. De kerkelijke Gemeente van Ammerzoden werd geadopteerd door de Hervormde gemeente van Soest en door gezamenlijke acties werden voldoende middelen bijeengebracht om het koor te restaureren. De muren van het koor werden weer in Gotische stijl opgetrokken. De slanke spitsboogvensters die na 1672 grotendeels waren dichtgemetseld kregen hun oorspronkelijke vorm terug en de stenen Gotische gewelven werden in de oude staat teruggebracht. Ook de toren werd hersteld. In 1950 kon de kerk weer in gebruik worden genomen met een eredienst, die geleid werd door de pastor loci, Ds. F. de Graaff.

Restauratie in 1992

Tegen het eind van de jaren tachtig werd het duidelijk dat opnieuw een grondige restauratie nodig was om het gebouw te conserveren. Als gevolg van in watering waren de steunberen ernstig beschadigd en ook het op de binnenmuren verkeerde door vochtinwerking in een slechte staat. In juni 1992 werd met de werkzaamheden begonnen. Hierbij werden tevens twee boogvensters van de ruïnemuren hersteld, omdat deze dreigden in te storten. Achter de pleisterlaag van de plint bleek een laag natuursteen en een speklaag te zitten, wat er op wees dat dit pleisterwerk niet origineel was. Besloten werd om de pleisterlaag te verwijderen en de muur terug te hakken, daar deze zeer slecht was. Daarna werd de plint met de oude stenen in zijn oorspronkelijke vorm teruggebracht. Eind 1992 was het binnengedeelte zover klaar zodat de kerk weer kon worden gebruikt. Op 9 december 1992 vond de ingebruikname-dienst plaats, waar wederom Ds. F. de Graaff, nu als oud-predikant van de gemeente voorging.

(Bron:Website van de kerkelijke gemeente)

Monumentomschrijving Rijksdienst

Toren. De in oorsprong 14e eeuwse, doch in de eerste helft der 16e eeuw vernieuwde toren, hersteld na oorlogsbeschadiging in 1944-'45, bezit aan de zuidzijde een met boognissen versierde, veelhoekige traptoren. Klokkenstoel met klok van E. Tolhuis, 1547, diam. 69 cm. Een gedeelte van een historisch mechanisch torenuurwerk is nog in de toren aanwezig.

Afbeeldingen