Handelingen

Amstelveen, Augustinuspark 1 - Paaskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Paaskerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Amstelveen-Buitenveldert
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amstelveen
Plaats: Amstelveen
Adres: Augustinuspark 1
Postcode: 1185CN
Inventarisatienummer: 04681
Jaar ingebruikname: 1963
Architect: Baron van Asbeck, J.B.
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 532146

Geschiedenis

Architectonisch buitengewoon belangrijke moderne kerk, zonder toren. Hoofdwerk in het oeuvre van architect J.B. baron van Asbeck, gebouwd onder invloed van het werk van de bekende Zwitsers/Franse architect Le Corbusier, meer in het bijzonder zijn kerk in het Franse Ronchamp.

Gebouwd als Ned. Hervormde Kerk. In 1999 gingen de gemeenten van de Hervormde Paaskerk en de Gereformeerde Adventkerk samen en kwam de Samen-op-Weggemeente Paas-Adventkerk tot stand. Sinds 2012 valt de kerk onder de Protestantse Wijkgemeente Amstelveen-Zuid (PWAZ).

Begin 2010 aangewezen als Gemeentelijk monument. Gerenoveerd najaar 2012 - voorjaar 2013. In 2013 aangewezen als Rijksmonument.

Gebouwomschrijving

De kerk ligt op de hoek Lindenlaan-Augustinuspark, een grote open ruimte met waterpartijen en plantsoenen. Uit de situering van het terrein, te midden van bebouwing volgde de vorm, uit de vorm de constructie. Men koos voor een eenvoudige plattegrond met een zeer nadrukkelijke dakvorm. Aan de noordoostzijde was nog een klokkentoren gepland, maar deze is nooit gerealiseerd. De kerk viel tijdens de bouw al op door de bijzondere vorm van het dak en de daarbij behorende constructie; een zgn. schaaldak. Het is de eerste toepassing ervan in Nederland.

Naast de hoofdingang zijn zes bronzen klokjes opgehangen, in de jaren zestig gegoten door de firma Van Bergen uit Heiligerlee. Zij deden eerst dienst bij de Pinksterkerk in Buitenveldert. Later zijn zij overgedragen aan de Paaskerk. De klokjes worden bij diensten bespeeld door de beiaardier.

De gevels bevatten vele kleine vierkante openingen met gekleurd glas. In de zuidgevel is een glas-in-betonraam opgenomen. Dit is in 1963 ontworpen door Jan Meine Jansen (1908-1994). De grillige vormen in rood, geel en oranje verbeelden het Pinkstervuur. Daaromheen de blauwe kleuren van de zee en de lucht. Links staat, iets overgeheld, strak en ernstig het bruine kruis. Het lijkt verbinding te maken tussen hemel en aarde. Er staat nog een kleiner kruis in het raam, dat tegen het grote kruis aanleunt. Als we het niet meer weten, mogen we tegen het grote kruis van Jezus aanleunen.

De plattegrond van de kerk is een vierkant van 21,50 x 21,50 m. Het hypparschaaldak lijkt te zweven boven de gevels. Aanvankelijk bood de kerk plaats aan 500 personen, sinds renovatie in 2013 bedraagt dit aantal 350. De oorspronkelijke banken zijn in het jaar 2000 vervangen door losse stoelen en bevinden zich alleen nog tegen de zijwanden. De vloer van de kerkzaal is voorzien van betonnen grindtegels. Het liturgisch centrum ligt drie treden hoger dan het gedeelte met de zitplaatsen en is over de volle breedte langs de zuidgevel geplaatst. De door de architect ontworpen kansel bestaat uit stalen kokers en is, net als de avondmaalstafel, afgewerkt met purperhart fineer. Het schaalvormige doopvont, naar ontwerp van de architect, is van beton.

Literatuur

'De Paaskerk. Een monument in Amstelveen'. Folder uitgebracht door de Protestantse Wijkgemeente Paaskerk, zonder jaartal

Eelko Kroon 'Baron van Asbeck. Twee kerken geïnspireerd door Le Corbusier'. Scriptie architectuurgeschiedenis, TU Delft 2012

Orgel

Leeflang-orgel

Het orgel is in 1967 gebouwd door de firma Ernst Leeflang (Apeldoorn) en werd in 2014 gerestaureerd door de orgelmakerij Reil te Heerde, volgens plan van Leo Kramer, de organist van de Paaskerk. Het aantal pijpen is 1101. Enige tijd na de oplevering in 1967 werden de kleuren van de kast overgeschilderd in grijs. In 2007 zijn de oorspronkelijke kleuren hersteld.

Flentrop-kistorgel

In de Paaskerk in Amstelveen bevond zich een kistorgel, gebouwd in de jaren zeventig van de twintigste eeuw door de firma Flentrop. Het is in 2008 geplaatst. En in 2013 verkocht.

Klop-orgel

In 2013 plaatste de firma Klop een nieuw kistorgel in de Paaskerk in Amstelveen. Het verving een kleiner kistorgel van de firma Flentrop, gebouwd rond 1975. Het nieuwe orgel beschikt over zeven stemmen en aangehangen pedaal

Afbeeldingen

Exterieur

Exterieur 1984

Exterieur 2020

Exterieur 2021

Interieur 2021

Orgel