Handelingen

Amsterdam, Keizersgracht 220 - O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Moeder Gods-kerk)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Genootschap: Rooms-Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Keizersgracht 220
Postcode: 1016CZ
Inventarisatienummer: 04984
Jaar ingebruikname: 1853
Architect: Theo Molkenboer (1796 - 1863)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 2535

Geschiedenis

Eerste grote neogotische kerk in Amsterdam. Kerk zonder toren met rijk gedetailleerd interieur.

De Moeder Godskerk (gesticht onder de naam “de Onze Lieve Vrouwekerk”) is gesticht als kerk bij het klooster van de Paters Redemptoristen aan de Keizersgracht 218 te Amsterdam. Dit klooster was een van de eerste die sinds de reformatie in Holland werden opgericht en werd op 5 november 1850 ingewijd. De eerste steen van de kerk, gebouwd naast het klooster, werd gelegd op 18 april 1853. De kerk werd op 21 november 1854 in gebruik genomen.

De Onze Lieve Vrouwekerk heeft sinds de oprichting een aparte rol in Rooms-Katholiek Amsterdam gespeeld. De kerk is nooit een parochiekerk geweest, maar fungeerde als algemene hulpkerk. Vanuit de Onze Lieve Vrouwekerk werd door de paters Redemptoristen een sterke impuls gegeven aan de emancipatie van de Rooms-Katholieken. Door hen zijn een aantal devoties, o.a. ter ere van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand en van het H. Hart, en vergeten gebruiken en godsdienstoefeningen gepropageerd.

opname 12-04-2006 foto. Edward Ippel. Hoorn.

Was Rectoraatskerk (= "hulpkerk") van de Paters Redemptoristen. Als zodanig buiten gebruik 1985, toen deze kerk aan de Syrisch Orthodoxe Kerk is overgedragen. Sinds 1985 onverminderd ook in actief medegebruik voor R.K. erediensten. Als zeer belangrijke, vroege, neogotische kerk, met uiterst rijke inventaris, gerestaureerd midden tot eind jaren 1990.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Rectorale hulpkerk van het Onbevlekt Hart van Maria (Redemptoristen). Eerste in Nederland in de trant van de Franse hoog-gotiek gebouwde neogotische kerk door Th. Molkenboer, 1852-1854. Tevens eerste katholieke (rectoraats)kerk in de hoofdstad, na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853. Driebeukige kruisbasiliek met bundelpijlers, voorzien van een in stuc uitgevoerde bladkapitelen en kruisrib- en stergewelven van gestucadoord hout. Inventaris volgens de inzichten van het St. Bernulphusgilde, dertig jaar na de bouwtijd aangebracht.

Orgel

Het orgel met twee manualen en vrij pedaal (Rijksmonument) is in 1858 gebouwd door broeder Caspar Rettlar. In 1903 splitst Maarschalkerweerd het in twee delen en vernieuwt de windladen en de tractuur. In 1962 restaureert de firma Adema's Kerkorgelbouw (Hubert Schreurs) het instrument.

In de media

  • Uit Het Nieuws van den Dag, 27 October 1903.

J.l. Vrijdagavond werd in de kerk der paters Redemptoristen, Keizersgracht, het nieuwe orgel ingewijd. De plechtigheden werden verricht door pater Lohmeijer, rector, terwijl de feestpredikatie werd gehouden door den Heer Eijgenraam, die o.m. in hoofdtrekken de hooge beteekenls schetste der gewijde muziek bij de kerkelijke oefeningen. Het »St.-Alphonsus-koor« liet, ter meerdere opluistering, verschillende van zijne schoonste nummers hooren.

Externe links


Afbeeldingen

Interieur