Handelingen

Amsterdam, Richard Wagnerstraat 32 - First Church of Christ, Scientist

Uit Reliwiki

Versie door JvN (Overleg | bijdragen) op 24 feb 2018 om 05:35 (diversen)


Algemene gegevens
Naam kerk: First Church of Christ, Scientist
Genootschap: Christian Science
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Amsterdam
Plaats: Amsterdam
Adres: Richard Wagnerstraat 32
Postcode: 1077VV
Inventarisatienummer: 04845
Jaar ingebruikname: 1937
Architect: Friedhoff, G.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Belangrijke vroegmoderne kerk. Eén van de twee grote kerkgebouwen in Nederland van de First Church of Christ Scientist, die eind negentiende eeuw in het Amerikaanse Boston werd opgericht. De andere is Berlages kerk aan de Andries Bickerweg in Den Haag (1925). Dit kerkgenootschap werd gesticht door M. Baker-Eddy (1821-1910) en had als uitgangspunt dat zij de ware boodschap van Christus opnieuw had ontdekt. Hun overtuiging rustte zowel op de bijbel als op het boek Scientist van Baker. Het herstel van het verloren element genezing van de schepper was het doel van deze kerk. Tevens is deze kerk één van de twee kerkgebouwen in Amsterdam van de bekende architect G. Friedhoff (1892-1970). De andere is de Hervormde Emmakerk (1939) aan de Middenweg in Watergraafsmeer.

  • 2018 Voornemen tot sluiting, Gebouw gaat verkocht worden. Bestemming nog onbekend.

In de media

Uit Het Vaderland, 29 december 1937.

Binnen afzienbaren tijd zal het nieuwe kerkgebouw van de Christian Science Gemeente, aan de Richard Wagnerstraat te Amsterdam-Zuid met een plechtigen inwijdlngsdienst officieel in gebruik worden genomen. Weliswaar worden sinds 21 November jl. reeds diensten in het gebouw gehouden, maar dit geschiedde omdat het kerkgenootschap niet over andere ruimte beschikte. Volgens vroom gebruik in deze gemeente mag een nieuw gebouw niet worden ingewijd vóór het geheel en al is afbetaald.

Bij een bezoek dat wij brachten aan het moderne gebouw, dat in overleg met den Gem. dienst voor Stadsontwikkeling op het beschikbare terrein aan de Wagnerstraat tegenover de Rossinistraat is neergezet, heeft de architect, ir G. Friedhoff, de doelmatigheid van zijn schepping toegelicht.

Het geheel bestaat uit een hoofdgebouw, waarin de kerkzaal ligt, een Zondagsschool en de leskamers, welke rondom de kerkruimte zijn gegroepeerd. Met uitzondering van het hoofdgebouw, waarin wel eenige klassieke motieven zijn terug te vinden, maar waarin een moderne strakke lijn toch overheerscht, is de geheele optrek laag gehouden, zoodat het geheel, met de kerkzaal als dominant, met de in de omgeving reeds bestaande bebouwing overeenstemt. Wat de kleur van het uitwendige betreft, ook daarin, zoo zeide de heer Friedhoff, sluit het bij de omgeving aan. De Zondagsschool is daarom in roodbruine baksteen opgetrokken, de kerk zelf in geelgrijs, als het lichtste element dat boven alles uitrijst, terwijl de leslokalen rondom de kerk en het voorportaal laag om laag deze twee steensoorten toonen. Achter het portaal en onder het balcon is de ruime hal gelegen, die door twee deuren in het parterregedeelte van de kerk uitkomt. De kerk biedt in het geheel aan ongeveer 600 personen plaats. Het sprekerspodium is afgedekt door een hoog baldakijn, waaronder de lezenaars voor de beide readers staan en ter weerszijden waarvan de beide gedeelten van het tweellngorgel zijn opgesteld.

De Zondagsschool is een rechthoekige ruimte, die ruim 200 zitplaatsen telt.

De gebrandschilderde ramen in de kerkzaal zijn voorstellingen uit Johannes' Openbaring naar een ontwerp van prof. H. Campendonck, de afbeeldingen in de gekleurde ramen van de Zondagsschool zijn ontworpen door den schilder A. J. Grootens.

Gedurende meer dan 25 jaar heeft de Christian Science Gemeente haar godsdienstoefeningen in gehuurde teilen gehouden, tot op 5 Januari van dit jaar met den bouw van de „First Church of Christ, Scientist" werd begonnen en enkele weken geleden de eerste dienst daarin werd gehouden.

Externe links

Afbeeldingen