Handelingen

Andel, Hoofdgraaf 6 - Romboutstoren

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : PKN Ned. Hervormde kerk
Gemeente : Woudrichem
Plaats : Andel
Adres : Hoofdgraaf 6
Provincie : Noord-Brabant
Jaar ingebruikname : 14 e
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Romboutstoren
Architect :
Monument-status: Rijksmonument
Inventarisatienummer: 06976
Geschiedenis

Oude toren, kerk is ruine, alleen dwarskapel.

Monumentomschrijving; Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten:

Voormalige Ned. Herv. Kerk bestaande uit de ruine van een zuidelijke dwarskapel van het schip en uit een laat 14e eeuwse, vlak opgaande toren, die in 1954 gerestaureerd is. Klokkenstoel met klok van W. Both en E. van der Arck, 1637, diam. 100 cm. Mechanisch torenuurwerk, 18de?- of 19de eeuw.Monumentomschrijving; CultuurHistorische Waardekaart, --Monumentenhuis Brabant 24 okt 2008 11:37 (UTC)

Bouwperiode: 1300-1400

Gevels en Materialen: Baksteen, handvorm. Boogfries om vierkante toren. Steunbeer.

Vensters en Deuren: Blindnissen en galmgaten.

Dak en Bedekking: Bakstenen spits met windvaan (1879).

Bijgebouwen: Schansmuur met ezelsrug om begraafplaats.

Bijzonderheden: Toren met ruine van zuidelijke dwarskapel van schip. Restant van veertiende eeuwse kerk met zeldzame bakstenen spits.