Handelingen

Ankeveen, Stichts End 57 - Ned. Herv. Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ned. Herv. Kerk
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Wijdemeren
Plaats: Ankeveen
Adres: Stichts End 57
Postcode: 1244PK
Inventarisatienummer: 05075
Jaar ingebruikname: 1907
Architect: Dillewijn, J. van
Huidige bestemming: cultureel centrum
Monument status: Gemeentelijk monument


Geschiedenis

Neogotische kerk met torentje.

Aan het Stichts Eind 57 is in 1907 op de plaats van een oude 16de eeuwse kerk een nieuwe Ned. Hervormde kerk gebouwd. Die kerk is in 2006 gesloten voor de eredienst. Er is gevormd de Stichting Cultureel Centrum Ankeveen. Men heeft plannen de kerk volledig te gaan restaureren en te gaan exploiteren. Men wil in het gebouw toneel- en muziekuitvoeringen houden. Ook zijn tentoonstellingen en bijeenkomsten mogelijk. En misschien kan in de kerk ook worden getrouwd. Het orgel is verwijderd en gerestaureerd. Het is daarna, eind 2009, geplaatst in de Protestantse (vm. Ned. Herv.) kerk van Lage Vuursche. (Bron: Contactbrief Kerkenverzamelaars nr 58-07/58-09/62-09)

opname 06-07-2004 © Leon Bok

Gebouwomschrijving SKKN

De huidige kerk vervangt een laat-middeleeuws kerkje, dat evenwel al in 1835 was afgebroken, maar nog wel op een gravure van De Beijer uit 1749 te zien is. De 'waterstaatskerk', die gedurende de rest van de negentiende eeuw heeft gestaan, lijkt op oude foto's bijzonder eenvoudig zonder veel architectonische merites. De pastorie lijkt achttiende-eeuws. De huidige kerk is gebouwd in 1907 (ofschoon Monumenten in Nederland 1911-12 noemt) naar ontwerpen van J. van Dillewijn. Tijdens de inventarisatie waren de diensten reeds beëindigd en wilde men de kerk in een stichting onderbrengen, die hieraan een functie als dorpshuis zou moeten verlenen. De pastorie werd verkocht. Een deel van de objecten uit de kerk werd ondergebracht in andere kerkelijke gemeenten in de omgeving. Men fuseerde met de PKN in 's-Graveland Zuidereinde, voorheen de Gereformeerde Kerk.

Afbeeldingen

Exterieur