Handelingen

Appingedam, Wijkstraat 32 - Nicolaïkerk

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : PKN Ned Hervormd
Gemeente : Appingedam
Plaats : Appingedam
Adres : Wijkstraat 32
Provincie : Groningen
Jaar ingebruikname : 1225
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Nicolaikerk
Architect :
Monument-status: Rijksmonument
Geschiedenis
diverse malen uitbr.
Herv.Kerk. Drieschepige, geheel in steen gewelfde hallenkerk, in verschillende perioden ontstaan uit een eenbeukige kruiskerk. Aan de noordzijde van het koor sacristie met verdieping en traptoren. De kerk bezit een laat-gotische bekroning van een sacramentshuisje en zandstenen scheidingshekwerk tussen koor en n.o. kapel en deze kapel en het voormalige dwarspand. Preekstoel welks leuning met kussen panelen is versierd (1665), bijbehorende trap, achterschot en klankbord; aan de voet een pelikaan met jongen, doophek, XVII en plm 1800. Koperen lezenaar en doopbekkenhouder 1792. Orgel 1744 met tribune. Orgel in 1744 gemaakt door A.A. Hinsz met Manuaal en Rugwerk en aangehangen pedaal. Twee hoge herenbanken langs trap bereikbaar. Dubbele bank met wapen Polman-Beninga. Twee dubbele banken. Overhuifd gestoelte plm 1800 met wapen Ebels-Steenhuis, beschilderd wapenmedaillon van Gerdt tho Dornum 1515. Zerk 1548, Zerk 1569, Zerk 15 met ridderfiguur, Zerk 1579, Zerk Pimperlinck 1660, Zerk Steenhuysen-Walta 1695-1723, Zerk Ebels-Steenhuis 1747, Zerk Cleveringa-Ebels 1828. 17e eeuwse houten kist met beslag.

De protestantse gemeente is voorjaar 2008 tot stand gekomen en heeft twee kerken: de vm NH Nicolaikerk en de vm GK. Er zijn plannen de Nicolaikerk een multiculturele bestemming te gaan geven. Behalve voor kerkdiensten kan de kerk dan ook gebruikt worden voor concerten, tentoonstellingen, enz. Het zal ongeveer vijf miljoen kosten het gebouw voor deze nieuwe bestemming geschikt te maken. De kerk wordt dan onderdeel van een opwaardering van de historische stadskern. Hiervoor heeft de gemeenteraad in 2004 de Integrale Ontwikkelingsvisie Appingedam 2030 vastgesteld onder het motto Unieke stad, schakel in de regio. Architect Willem van der Veen van WV Architecten te Groningen heeft een ontwerpplan gemaakt voor de aanpassing van de kerk en de omgeving, waaronder de Franse school. Zuilen, gewelven en muren zijn inmiddels gerestaureerd, inclusief de vele muurschilderingen. Voorjaar 2008 zijn de keuken en de toiletblokken verbeterd en gemoderniseerd. Nu wil men graag de z.g. Franse School slopen en een meer functioneel gebouw neerzetten. Daarbij blijft de voorgevel van de Nicolaikerk gehandhaafd. (53-05/54-05/59-08)

ID nummer 00630