Handelingen

Bellingwolde, Hoofdweg 227 - Magnuskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Magnuskerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Bellingwolde
Provincie: Groningen
Gemeente: Westerwolde
Plaats: Bellingwolde
Adres: Hoofdweg 227
Postcode: 9695AA
Sonneveld-index: 00651
Jaar ingebruikname: 1720
Architect:
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 8898
opname 04-01-2006 © Leon Bok

Geschiedenis

Historische kerk met toren.

Orgel

Het orgel in Bellingwolde werd gebouwd door Heinrich Hermann Freytag en Frans Caspar Snitger jr. Het is in 1797 voltooid. Het heeft geen rugwerk. In de loop van de tijd is er veel aan het orgel gewerkt. Toch was er niet veel gewijzigd. De firma Van Dam verving in 1931 de Dulciaan van het Hoofdwerk door een Violon 8' en de Sesquialter door een Gamba 8'. In 1992 voerde A.H. de Graaf een restauratie en reconstructie uit, waardoor het er nu weer bijstaat als in 1797. Adviseur bij de restauratie was Stef Tuinstra. De Bourdon 16' heeft sinds de restauratie twee standen, waardoor bij half getrokken registers slechts de tonen C-cis klinken. In 2019 is door de firma Elbertse groot onderhoud uitgevoerd, evenals schoonmaakwerkzaamheden. Onder advies van Stef Tuinstra is tevens gewerkt aan de verbetering van de speelaard en mechanieken, maar met grote terughoudendheid. De werkzaamheden waren afgerond in april 2020. Op 16 mei 2020 is het instrument tijdens een open middag weer in gebruik genomen.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Herv. Kerk met vrijstaande toren op Kerkhof. Drie traveeën diepe laatgotische kerk met versmald koor; het inwendige overwelfd met kruisgewelven op kolonetten. Toren uit 1720 met moderne bovenbouw. In de kerk eiken preekstoel uit 1660 met achterschot en klankbord. Op de kuip twee koperen kaarsenhouders. Galerij met 17e eeuws paneelwerk in de borstwering. Alle banken met knoppen op de zijpanelen. Orgel met Manuaal, Bovenwerk en aangehangen pedaal, gemaakt in 1797 door H.H. Freytag en F.C. Schnitger jr. Enige 17e eeuwse zerken, koperen kroon uit 1798. In de toren twee klokken uit 1697.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 6 oktober 2016

In de toren van de Magnuskerk in Bellingwolde (Oost-Groningen) hangt sinds zaterdag een nieuwe luidklok. De Magnusklok is vrijdag op het terrein van de kerk gegoten en zaterdag in de toren gehangen. Opdrachtgever was de protestantse gemeente Bellingwolde. Klokkengieter was Simon Laudy van Klokken- en Kunstgieterij Reiderland uit Beerta. In de toren van de Magnuskerk hingen al drie klokken, waarvan twee Fremyklokken uit 1697. 
De derde klok was enkele tientallen jaren oud. De 
klank daarvan sloot echter niet aan bij de twee 
historische klokken. De nieuwe luidklok doet dat wel. Hij is bekostigd door een anonieme schenker. Op de klok staan de namen van de kerkrentmeesters en die van de maker, plus het jaartal 2016. Ook is de tekst aangebracht: ”Waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen”. Verder prijken het logo van de Protestantse Kerk in Nederland en een afbeelding van de Magnustoren op de klok. Het gieten van een klok op locatie is een oud gebruik. Klokkengieters trokken vroeger rond en goten de klokken op het kerkhof of op een andere plaats vlak bij de kerk. Het gieten, testen en ophangen trok veel kijkers. 

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur