Handelingen

Berkel-Enschot, Sint Willibrordstraat 1 - Willibrordus: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

(foto's)
(omschrijving van Jan Stuyt)
Regel 93: Regel 93:
  
 
Westelijke toren van drie geledingen met zeskantige,ingesnoerde spits. Tegen de onderste geleding is het portaal geplaatst. In de wimberg een beeld van de H.e H. Willibrordus. De bovenste geleding is gesierd met aan elke zijde drie blinden waarin een galmgat. Uurwerk.
 
Westelijke toren van drie geledingen met zeskantige,ingesnoerde spits. Tegen de onderste geleding is het portaal geplaatst. In de wimberg een beeld van de H.e H. Willibrordus. De bovenste geleding is gesierd met aan elke zijde drie blinden waarin een galmgat. Uurwerk.
 +
 +
----
 +
 +
====Omschrijving van Jan Stuyt====
 +
''De Bouwmeester; in Van Onzen Tijd, Jaargang XI (1910-1911), Nieuwe reeks deel I)''
 +
;Een Dorpskerk 
 +
".........De op bijgaande photo's afgebeelde St. Willibrorduskerk te Berkel bij Tilburg is wat men kan noemen een kleine dorpskerk; zij biedt ruimte voor 325 zitplaatsen. Er is slechts één altaar, doch aan het einde der beide zijbeuken zijn halfronde nissen aan¬gebracht waarin op twee tronen de eerbiedwaardige beeltenissen zijn geplaatst, die de kerk als een kostbaren schat bewaart. Het eene is een klein beeldje slechts vijf en dertig centimeter hoog van O.L. Vrouw waarop aan de ach¬terzijde geschilderd staat: dit is de merkwaardige beeltenis van O.L. Vrouw van Terborg...........
 +
 +
In de andere nis staat een oude beeltenis van St. Willibrord. De kerk is gebouwd op de plaats van de oude bestaande waarvan het koor en gedeeltelijk het schip uit de 15e eeuw stamden, doch tamelijk veranderd en omgewerkt was. De toren van de kerk was betrekkelijk nieuw en is dan bij dezen bouw alleen ommanteld, één der redenen waarom voor zoo betrekkelijk weinig geld zooveel is tot stand gebracht kunnen worden..........
 +
 +
Het is de vlak gedekte basilika waarvan alleen het Priesterkoor met steen overwelfd is. Daar de zoldering uit asbestplaten is saam-gesteld heeft men ook hier voor brandgevaar niet zoozeer te duchten. Deze zoldering is tamelijk rijk gepolychromeerd, de ribben donkerrood met goudgele biezen, de vakken witte sterren op blauwen grond, terwijl in het midden en boven pijlers en het hart van de bogen een bordure is aangebracht waartusschen in medaillons, op rooden grond, de vijf en twintig woorden zijn geschilderd waaruit de "Sanctus" bestaat..........
 +
 +
In de vier nissen van het middenschip is plaats voor de beelden der vier Evangelisten, de voorloopers van dien anderen Evangelieverkondiger Willibrordus aan wien de kerk is toegewijd. Het leven van den H. Willibrordus kan dan ook voorgesteld worden in de zes groepen elk van drie vensters die de zijbeuken verlichten..........
 +
 +
In het sanctuarium in de zeven vensters worden voorgesteld de zeven Sacramenten met in het midden het H. Altaar-sacrament. Boven deze voorstelling der groote middelen ter zaligheid wordt ons die Hemelsche heerlijkheid voorgesteld door de beschildering van het gewelf, waar in de concha de H. Drievuldigheid en in de beide helften van het tongewelf ten noorden de verheerlijking van Maria en ten zuiden de verheerlijking van St. Willibrord worden afgebeeld..........
 +
 +
Overigens heeft de architectuur van buiten niet de minste pretentie. Naar eenvoud, kalmte en rust is gestreefd".
  
  
Regel 131: Regel 148:
 
<gallery>
 
<gallery>
 
Bestand:Berkel-Enschot, Sint Willibrordusstraat 1 - .OA01.jpg
 
Bestand:Berkel-Enschot, Sint Willibrordusstraat 1 - .OA01.jpg
Bestand:Berkel-Enschot, Sint Willibrordusstraat 1 - ia(s)01102012jk.jpg|d.d. 01-10-2012 jk
+
Bestand:Berkel-Enschot, Sint Willibrordusstraat 1 - ia(s)01102012jk.jpg|Mariakapel; d.d. 01-10-2012 jk
Bestand:Berkel-Enschot, Sint Willibrordusstraat 1 - ib(s)01102012jk.jpg|d.d. 01-10-2012 jk
+
Bestand:Berkel-Enschot, Sint Willibrordusstraat 1 - ib(s)01102012jk.jpg|Mariakapel; d.d. 01-10-2012 jk
Bestand:Berkel-Enschot, Sint Willibrordusstraat 1 - ig(ps)01102012jk.jpg|d.d. 01-10-2012 jk
+
Bestand:Berkel-Enschot, Sint Willibrordusstraat 1 - ig(ps)01102012jk.jpg|pano door afgesloten glasdeur; d.d. 01-10-2012 jk
  
 
</gallery>
 
</gallery>

Versie van 17 jan 2013 om 11:12Gegevens locatie en gebouw
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Tilburg
Plaats: Berkel-Enschot
Adres: Sint Willibrordusstraat 1
Bouwjaar/jaren: 1910
Architect: Jan Stuyt
Oorspr. bestemming: Rooms-katholieke kerk
Huidige bestemming: Rooms-katholieke kerk
Monumentstatus: Rijksmonument (orgel)
Indentificatienr: 07059


Geschiedenis

Berkel-Enschot, gemeente Tilburg - Sint Willibrordus; d.d. 01-10-2012 jk
d.d. 01-10-2012 jk

Reeds in 1214 werd er een kerk te Berkel vermeld. Bekend is dat in 1440 het gebouw werd vernieuwd. In 1983 werden grote fundamenten van die kerk blootgelegd in o.a. de garage van de pastorie.

In 1852, als Berkel een zelfstandige parochie wordt, herstelt men de oude kapel. In 1857 wordt een nieuwe westelijke toren tegen de kerk geplaatst. Het ontwerp is van H.J. van Tulder. Zie verder Willibrordus/Maria.

In 1910 wordt het schip van de middeleeuwse kapel gesloopt om plaats te maken voor deze nieuwe kerk van J. Stuyt. Deze architect laat ook de ook de 19e eeuwse toren ommetselen.


Gebouwomschrijving

MIP omschrijving

(MIP nummer: RT012-000163)

Naam monument: H. Willibrordus

Bouwstijl: Neo-Gotiek

Bouwperiode: Van: 1910 tot: 1910

Gevels en materialen: Baksteen. Rond- en keperboogfries, tandlijsten. Geprofileerde houten afdeklijst, tegeltableau. Alfa et Omega boven westelijke ingang.

Vensters en deuren: Eenvoudige rondbogige lancetvensters met glas-in-loodvulling, in de zijbeuken per drie gekoppeld. Opgeklampte deuren.

Dak en bedekking: Zadeldaken, verbeterde Hollandse pannen. Westelijke kapel met koper gedicht, dak schip, koor en zeskantige spits met lei in maasdekking. Dwarsgeplaatste zadeldaken op zijbeuken.

Bijgebouwen: Sacristie onder schilddak tegen zuidzijde, in pastorietuin.

Interieur: Driebeukig, vlakke houten zoldering in schip, Loretorgel (ca. 1875). Rijksmonument.

Groen: Van 1882 tot begin 20e eeuw lag er een kerkhof rondom de kerk. Heesters en coniferen tegen koor.

Omschrijving: Reeds in 1214 werd er een kerk te Berkel vermeld. Bekend is dat in 1440 het gebouw werd vernieuwd. In 1983 werden grote fundamenten van deze kerk blootgelegd in o.a. de garage van de pastorie.

In 1852, als Berkel een zelfstandige parochie wordt, herstelt men de oude kapel. In 1857 wordt een nieuwe westelijke toren tegen de kerk geplaatst. Het ontwerp is van H.J. van Tulder. In 1910 wordt het schip van de middeleeuwse kapel gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe kerk van J. Stuyt. Deze architect ommetselt ook de 19e eeuwse toren.

Basilicale kerk met schip van drie traveeen, koortravee en halfrond gesloten absis. Zijbeuken.

Westelijke toren van drie geledingen met zeskantige,ingesnoerde spits. Tegen de onderste geleding is het portaal geplaatst. In de wimberg een beeld van de H.e H. Willibrordus. De bovenste geleding is gesierd met aan elke zijde drie blinden waarin een galmgat. Uurwerk.


Omschrijving van Jan Stuyt

De Bouwmeester; in Van Onzen Tijd, Jaargang XI (1910-1911), Nieuwe reeks deel I)

Een Dorpskerk

".........De op bijgaande photo's afgebeelde St. Willibrorduskerk te Berkel bij Tilburg is wat men kan noemen een kleine dorpskerk; zij biedt ruimte voor 325 zitplaatsen. Er is slechts één altaar, doch aan het einde der beide zijbeuken zijn halfronde nissen aan¬gebracht waarin op twee tronen de eerbiedwaardige beeltenissen zijn geplaatst, die de kerk als een kostbaren schat bewaart. Het eene is een klein beeldje slechts vijf en dertig centimeter hoog van O.L. Vrouw waarop aan de ach¬terzijde geschilderd staat: dit is de merkwaardige beeltenis van O.L. Vrouw van Terborg...........

In de andere nis staat een oude beeltenis van St. Willibrord. De kerk is gebouwd op de plaats van de oude bestaande waarvan het koor en gedeeltelijk het schip uit de 15e eeuw stamden, doch tamelijk veranderd en omgewerkt was. De toren van de kerk was betrekkelijk nieuw en is dan bij dezen bouw alleen ommanteld, één der redenen waarom voor zoo betrekkelijk weinig geld zooveel is tot stand gebracht kunnen worden..........

Het is de vlak gedekte basilika waarvan alleen het Priesterkoor met steen overwelfd is. Daar de zoldering uit asbestplaten is saam-gesteld heeft men ook hier voor brandgevaar niet zoozeer te duchten. Deze zoldering is tamelijk rijk gepolychromeerd, de ribben donkerrood met goudgele biezen, de vakken witte sterren op blauwen grond, terwijl in het midden en boven pijlers en het hart van de bogen een bordure is aangebracht waartusschen in medaillons, op rooden grond, de vijf en twintig woorden zijn geschilderd waaruit de "Sanctus" bestaat..........

In de vier nissen van het middenschip is plaats voor de beelden der vier Evangelisten, de voorloopers van dien anderen Evangelieverkondiger Willibrordus aan wien de kerk is toegewijd. Het leven van den H. Willibrordus kan dan ook voorgesteld worden in de zes groepen elk van drie vensters die de zijbeuken verlichten..........

In het sanctuarium in de zeven vensters worden voorgesteld de zeven Sacramenten met in het midden het H. Altaar-sacrament. Boven deze voorstelling der groote middelen ter zaligheid wordt ons die Hemelsche heerlijkheid voorgesteld door de beschildering van het gewelf, waar in de concha de H. Drievuldigheid en in de beide helften van het tongewelf ten noorden de verheerlijking van Maria en ten zuiden de verheerlijking van St. Willibrord worden afgebeeld..........

Overigens heeft de architectuur van buiten niet de minste pretentie. Naar eenvoud, kalmte en rust is gestreefd".


Orgel

Orgel (Loret, 1880) is rijksmonument.


In de media

Uit Nieuwe Tilburgsche Courant, 30 December 1909.

Men meldt uit Berkel: Van geachte zijde kunnen wij thans met zekerheid melden dat hier een nieuwe kerk zal gebouwd worden. Onze oude kerk, die van ouden datum dagteekent, bleek den laatsten tijd veel te klein wegens het toenemen van het zielental in onze parochie. In het a.s. voorjaar zullen de werkzaamheden al beginnen.


Afbeeldingen

Exterieur

Interieur