Handelingen

Best, Nazarethstraat 10 - Nazareth of Sint-Odulphuskapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: St. Odulphuskapel
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Best
Plaats: Best
Adres: Nazarethstraat 10
Postcode: 5683AP
ID nummer:
Jaar ingebruikname: 1922
Architect: Aalst, W. van
Huidige bestemming: medisch centrum
Monument status: geen

Geschiedenis

De St. Odulphuskapel of (vroeger) de kapel van Huize Nazareth. Neoromaanse kloosterkapel met dakruiter.

In 1864 vestigden de zusters van de congregatie ‘Dochters van Maria en Joseph’ zich in Best. Toen de huidige St. Odulphuskerk op 23 oktober 1882 in gebruik werd genomen, kregen de zusters links van het hoofdaltaar een eigen ruimte, van waaruit zij de kerkdiensten konden volgen. Dit werd ook wel het ‘zusterskapelleke’ genoemd. In 1886 bouwden de zusters een nieuw klooster met de naam Huize Nazareth. Wegens ruimtegebrek ontstond steeds meer behoefte aan een eigen kapel. In juli 1920 kwam Mgr. Pompen, vicaris-generaal van het bisdom Den Bosch, met de architect Willem van Aalst naar Best om de situatie te verkennen. De noodzaak van een nieuwe kapel werd besproken en ook werd de plaats bepaald waar die moest komen. Architect Van Aalst ontwierp een romaans bouwwerk met ramen in rondboogstijl. Aannemer Van Heesewijk uit Best was met een bedrag van f 80.500,- de laagste inschrijver en aan hem werd het werk gegund. Op 25 april 1922 werd de kapel door Mgr. Pompen met een pontificale hoogmis plechtig ingezegend. In de oorlog gingen de gebrandschilderde ramen verloren; ze werden pas in 1970 vervangen. Door veranderingen in de viering van de liturgie is het interieur van de kapel in de loop der jaren aangepast. In 1987 werd nagenoeg het hele klooster gesloopt en kwam de kapel apart te staan. De kapel werd verkocht aan de Stichting Ouderenzorg Best-Son en Breugel, die inmiddels vlakbij een nieuw bejaardencentrum had gebouwd. In 1999 werd de kapel verkocht aan het bestuur van de St. Odulphusparochie, waarna in 2006 de naam werd gewijzigd in St. Odulphuskapel.

  • 2021 - Kapel wordt omgebouwd tot medisch centrum.

Omschrijving

Gebouwd als kapel van Pensionaat Nazareth. In 1999 overgenomen door ket kerkbestuur van de St. Odulphusparochie, met de vlakbij gesitueerde grote St. Odulphuskerk aan de Hoofdstraat. Deze kapel kreeg in 2006 de naam "St. Odulphuskapel", en wordt gebruikt voor kleinere, doordeweekse, vieringen van de parochie.

Neoromaanse, eenbeukige kapel met klein torentje in de voorgevel. Interieur gemoderniseerd. In deze kapel bevindt zich een serie mooie glas-in-loodramen (mogelijk ouder en van elders afkomstig; nader te onderzoeken).

In de media

  • Uit Eindhovens Dagblad, 11 februari 2021

Menig Bestenaar vroeg het zich de afgelopen tijd af: ‘Wat gaat er toch met de kapel bij de Sint-Odulphuskerk gebeuren?’ Sinds kort is het antwoord daarop duidelijk: het kenmerkende gebouw in het centrum heeft een nieuwe, glazen façade gekregen. Het gebouw - voluit de ‘Nazareth of Sint-Odulphuskapel’ - wordt verbouwd tot gezondheidscentrum. Daarvoor wordt binnen een geheel nieuwe constructie gebouwd. Voor het ontwerp van de nieuwe gevel is teruggegrepen op blauwdrukken van de bouw van de kapel, in de jaren twintig. ,,Je ziet er de oorspronkelijke tekening in terug”, stelde de architect eerder.

In april moet de verbouwing klaar zijn en gaat ‘Gezondheidscentrum Kapelplein’ open. Twee huisartspraktijken nemen er hun intrek. Net als een apotheek, een fysiotherapeut en diverse ondersteunende diensten zoals een diëtist, podo- en ergotherapeut.

Afbeeldingen