Handelingen

Bestand

03401 Schiedam Apostolisch Genootschap 1970 Lindeijerstraat 5 ZH. opname 1972 Bron RUG (2).jpg: versiegeschiedenis

Logboek voor deze pagina bekijken

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging