Handelingen

Bestand

10084 Enschede vm. Hervormde Vredeskerk nu Ned. Geref. Kerk 1954 Dr. J. Wagenaarstraat 6 OV. opname 1963 Bron RUG..jpg: versiegeschiedenis

Logboek voor deze pagina bekijken

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging