Handelingen

Bestand

ID 3409 - Schiedam Kethel RK OLV Visitatie Dr schaepmanstraat Rol 088 (31)-1-.jpg: versiegeschiedenis

Logboek voor deze pagina bekijken

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging