Handelingen

Beugen, Kerkplein 3 - Maria ten Hemelopneming

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Maria ten Hemelopneming
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Boxmeer
Plaats: Beugen
Adres: Kerkplein 3
Postcode: 5835AT
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1420
Architect: Cuypers, P.J.H.; Leur H.C. van de
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

De oude kerk uit 1420 bleef redelijk constant tot aan verbouw / restauratie in 1879 door P.J.H. Cuypers. In 1932 vergroot door architect Van de Leur te Nijmegen, door een transept te maken. Tevens nevenruimten rondom het priesterkoor uit 1420. Door oorlogshandelingen beschadigd in 1944 (de toren werd opgeblazen). Dezelfde architect Van de Leur herstelde en vergrootte de kerk in 1954: het schip en de toren werden in oude stijl hersteld, waarbij de breedte van de zijbeuken van het schip werd verdubbeld.

Plan sluiting in, of kort na, 2013. Sinds najaar 2010 is dit een kerk binnen de streekparochie "Maria Moeder van de Kerk", bestaande uit 14 locaties/kerken. Voorjaar 2012 werd het voornemen bekend, 9 van deze kerken te sluiten. Gehandhaafd blijven volgens dit plan de 4 kerken te Sint Anthonis, Wanroij, Overloon en Oeffelt, en de kapel te Groeningen.

MIP omschrijving

  • Gevels en materialen: R.K. Kerk (ca. 1950 .....ouder koor) Drie beukige neogotische kruiskerk mer driedelige vierkante toren en spits. Zowel aan de voor- als achterzijde van de kerk aan weerszijde met kapellen, waaronder de doopkapel en de sacristie.
  • Vensters en deuren: Bakstenen muren met spitsboogvensters en gotische traceringen. Toren met Neogotische ingang en blindnissen en galmgaten in de vierkanten daarboven. Achtkantige spits. Het koor is uit de 17e eeuw met vernieuwde gewelven.
  • Dak en bedekking: Leien zadeldak. De vormgeving van de toren is geinspireerd op de oude toren. Inwendig met neogotisch altaar (Cuypers?); eikenhouten preekstoel met vier gesneden beelden van Tiene uit Roermond;
  • Constructie: Enkele neogotische beelden en schilderijstaties uit ca. 1920 afkomstig uit Huize Nazareth te Venlo; koorbalk uit 1875 met calvariegroep 17de eeuw.
  • Bijzonderheden: Kerkhof met neogotische kapel (Cuypers?) (XIXd). Eenbeukige kapel met crypte van twee traveeen onder zadeldak. Houten tongewelf en neogotisch altaarstuk waarbij beeldhouwwerk met Lam Gods en testamentische figuren in ondiepe getraceerde nissen.
  • Omschrijving: Knekelhuis onder zadeldak met ingang onder korfboog (XIXc). Op het kerkhof staan verscheidene oude grafkruisen en grafmonumenten vanaf de 17de eeuw. Opmerkelijk is een reeks van tien hardstenen kruisen uit het eerste en tweede kwart van de 17de eeuw. De oudste is vermoedelijk uit 1615, de jongste vermoedelijk 1630. Het zijn eenvoudige rechte kruisen, deels met afgeschuinde top en inscripties. Voorts staan er onder andere neogotische grafmonumenten uit het 3de en 4de kwart van de 19de eeuw en eerste helft van de 20ste eeuw.

Afbeeldingen