Handelingen

Boazum, Tsjerkebuorren 1 - Sint Maartenskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: St. Maarten
Genootschap: PKN Protestantse gemeente De Slachsang
Provincie: Friesland
Gemeente: Súdwest Fryslân
Plaats: Boazum
Adres: Tsjerkebuorren 1
Postcode: 9021CH
Inventarisatienummer: 08779
Jaar ingebruikname: 12e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 8473

Geschiedenis

Het gebouw is ondergebracht in een stichting Freonen fan de Boazumertsjerke. Het doel van de Stichting Freonen fan de Boazumertsjerke is een steentje bij te dragen aan het in een zo goed mogelijke staat behouden van de St. Martenstsjerke in het dorp Boazum. Als het een kleine kerkelijke gemeente niet meer lukt de kosten daarvoor op te hoesten dan is hulp van buiten af nodig.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Herv. Kerk, toren en kerkhof.

opname 04-04-2006 © Leon Bok
opname 04-04-2006 © Leon Bok
opname 04-04-2006 © Leon Bok
opname 04-04-2006 © Leon Bok

Exterieur

De Sint Maarten kerk is gebouwd in de 12e en 13e eeuw. Grotendeels tufstenen kerkgebouw bestaande uit een 12de eeuws schip en een midden 13de eeuws overwelfd koor welks details sterke verwantschap vertonen met de Groninger Romano-gotiek. De muren bestaan voor het grootste gedeelte uit tufsteen en kloostermoppen. De laatste restauraties waren in 1938 en 1948. Aan de westgevel een 13e eeuwse, forse zadeldaktoren, een eenbeukig schip en een rondgesloten koor. Toren van tufsteen in baksteen verhoogd en door zadeldak gedekt. Aan de zuidzijde ingangsomlijsting uit 1700. Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan één van A. Obertin, 1633 (?), diam. 119,2 cm. en een moderne klok. Mechanisch torenuurwerk.

Interieur

Het koor werd begin 1200 verbouwd in de romano-gotiek en voorzien van een meloenvormig koepelgewelf. Op het koorgewelf en ribben belangrijke vroege beschildering. Op het gewelf bevindt zich een boeiende schildering die bij de restauratie van 1941 tevoorschijn is gekomen. Het is de tronende Christus, de Majestas Domini. De baardloze Christus is omgeven door de vier evangelistensymbolen. De kerk bezit mooi meubilair t.w. 17de eeuwse preekstoel, doopbekkenhouder, 18de eeuws doophek met siervazen. Orgel met Hoofdwerk en Rugwerk, in 1791 gemaakt door R. Knol. Twee 18de eeuwse herenbanken, twee kleine banken, overige banken met gesneden wangstukken en lambrizering en achterschot onder het orgel. Twee kleine koperen kronen, 15de eeuwse zerk en vijf 16de eeuwse zerken w.o. twee door mr B.G. en verschillende 17de en 18de eeuwse zerken. Vier psalmbordjes, XVIIIe eeuw.

Orgel

Het orgel met twee manualen en aangehangen pedaal werd in 1783 begonnen door Gotlieb Heinemann en in 1791 voltooid door Rudolf Knol. In 1986 is het door Bakker & Timmenga gerestaureerd.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur