Handelingen

Boxmeer, Doctor Peelenstraat 6 - Kapel Elzendael

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Boxmeer
Plaats: Boxmeer
Adres: Dr. Peelenstraat 6
Postcode: 5831EE
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1682
Architect:
Huidige bestemming: hotel, conferentiecentrum
Monument status: Rijksmonument 10027

Geschiedenis

Gelegen in het zuidwesten van Boxmeer. Voormalig Carmelitessenklooster. Huize Elzendael, nu hotel, restaurant, conferentieoord. De kapel is niet meer voor reguliere kerkelijke vieringen in gebruik, maar wel te huur voor trouwerijen.

 • 2015 Complex staat te koop.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Carmelitessenklooster, oorspronkelijk huis Elzendael, door pastoor Antonius Peelen tot geestelijk tehuis bestemd en in 1667 aan een alsdan gestichte Carmelitessengemeenschap overgedragen. In 1682 in zijn tegenwoordige vorm begonnen: het eerste de oost-en zuidvleugel en de kapel, in 1709 inwendig al verbouwd werd. In 1720 uitbreiding met een noord- en een westvleugel.In 1732-1734 de oudste kern, Elzendael, vervangen door een pensionaatgebouw, dat in 1842 weer gesloopt werd; in 1898 een nieuwe vleugel daarvoor in de plaats. Vier vleugels omsluiten een gewelfde kloostergang. Vleugel aan de voorzijde uitgebouwd, waarin verschillende poortopeningen (1682), geflankeerd door pilasters en bekroond door frontons. Vensteromlijstingen met oren, blokken en segmenttogen. Evenzo de vensters aan de binnenplaats. Leien daken en dakkapellen. In de kapel een gestucadoord tongewelf; houten altaarretabel uit 1786; houten bovengalerij voor de zusters met eenvoudige koorbanken uit 1729. 17e eeuwse houten beelden van St. Jozef met kind, Madonna, Antonius; eiken graflegging uit de 16de eeuw; in de kloostergang een houten altaarretabel uit de 17e eeuw. Twee gebrandschilderde glaspaneeltjes uit de 17e eeuw.


MIP omschrijving

 • Naam monument: Elzendael
 • Bouwperiode: 1600 tot 1900
 • Gevels en materialen: Oudste gedeelte tweelaags onder leien zadeldak uit 1682. Bakstenen gevel met raamreeksen onder segmentbogen, op de verdieping omlijstingen met oren en blokken. Kleine dakkapellen onder leien schilddakje.
 • Vensters en deuren: Twee ingangen onder korfboog en fronton met lege beeldnissen. Een bakstenen pilasteringang dichtgezet.
 • Dak en bedekking: Kapel onder zadeldak met achtkantige klokkentorentje en spits op de nok. Rondboogvensters en pilasteringangen met frontons.
 • Constructie: Aansluitend op het oude kloostergedeelte een carre uit de 18e en 1e helft 19e eeuw onder zadel- en schilddaken met binnenplaats.
 • Bijgebouwen: Aansluiten een gebouw uit ca. 1880 onder leien schilddak. Ramen met kleine roedenverdeling.
 • Interieur: Het complex is omgeven met een bakstenen muur met fries en ezelsrug, begr oeid met o.a. muurvaren en grasklokje.
 • Bijzonderheden: In de kapel een gestucadoord tonggewelf; houten altaartabel uit 1786; houten bovengalerij voor de zusters met eenvoudige koorbanken uit 1792. Zeventiende eeuwse houten beelden van St. Jozef met kind, Madoona, Anthonius; Eiken Graflegging ui de 16e eeuw. in de kloostergang een houten retabel uit de 17e eeuw. Twee gebrandschilderde glaspaneeltjes uit de 17e eeuw.
 • Omschrijving: Carmelitessenklooster, oorspronkelijk huis Elzendael (XVII-XIX eeuw. Door pastoor Antonius Peelen tot geestelijk tehuis bestemd en in 1667 aan een alsdan gestichte Carmelitessengemeenschap overgedragen. In 1682 in zijn tegenwoordige vorm begonnen: het eerste de oost- en zuidvleugel en de kapel, in 1709 inwendig al verbouwd. In 1720 uitbreiding met een noord- en een westvleugel. In 1732-1734 de oudste kern, Elzendael, vervangen door een pensionaatsgebouw, dat in 1842 weer gesloopt werd in 1898 een nieuwe vleugel daarvoor in de plaats. Vier vleugels omsluiten een gewelfde kloostergang.

Externe links

Afbeeldingen