Handelingen

Boxmeer, Veerstraat 49 - Kapel Zusters van Julie Postel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Boxmeer
Plaats: Boxmeer
Adres: Veerstraat 49
Postcode: 5831JL
Jaar ingebruikname: 1955
Architect: Strik, J.
Huidige bestemming: kapel bejaardenhuis
Monument status: andere delen complex Rijksmonument 10040


Geschiedenis

Grote moderne kapel, met hiernaast, temidden van nieuw deel van dit complex, een grote, vierkante, moderne klokkentoren. In deze kapel een orgel uit een eerdere kapel in dit complex. Kapel en orgel zijn 1998-1999 gerestaureerd. Deze architectonisch belangrijke kapel is helaas uiterst beperkt toegankelijk; wel wordt ze meegenomen tijdens georganiseerde rondleidingen, waarvoor men zich vooraf dient aan te melden.

Het voormalige Kasteel Boxmeer werd in 1896 betrokken door de Congregatie van de Zusters van Julie Postel, die zich toelegden op ziekenzorg. Sindsdien hebben diverse verbouwingen en uitbreidingen van dit complex plaatsgevonden, met name in 1923 (toen ook een kapel gebouwd) en (na oorlogschade in 1944) vanaf 1948; met name een grote vleugel uit midden jaren 1950, met nieuwe kapel.

Na de bouw in 1966-1968 van het nieuwe Maasziekenhuis, dichtbij aan de Loerangelsestraat, werden de gebouwen van het kasteel grotendeels in gebruik genomen als "Verpleeghuis Madeleine", onder de zorg van de Zusters van Julie Postel. De nieuwere gedeelten zijn nu in (besloten) gebruik als kleinschalig woonzorgcentrum voor ouderen, onder de naam "Stichting Sint Anna".

Het historische gedeelte van het complex is toegankelijk als "Kasteelmuseum Boxmeer".

Omschrijving kasteel en bijgebouwen

Voormalig kasteel, daarna R.K. Ziekenhuis. De linkervleugel van het gebouwencomplex is overblijfsel van het kasteel van de heren van Boxmeer, in de 13e eeuw gesticht, in de 17e eeuw enige malen verbouwd, grotendeels herbouwd in 1782 op last van Maria Johanna van Hohenzollern, tenslotte in 1806 voor ongeveer de helft afgebroken. Met een stompe hoek aan elkaar aansluitend een vermoedelijk 17e eeuws gedeelte, met leien zadeldak, en een hoekpaviljoen uit 1782, met mansardedak, waarnaast een ingangspartij met bordes en zich convex uitgebreidende trappenvleugels, bekroond door dakkapel met fronton en voluten. Afwisseling van witgepleisterde baksteen en natuurstenen versieringen in de vorm van festoenen boven de vensters. Ingang met gesneden bovenlicht en daarboven in relief van borstbeeld in profiel. Smeedijzeren vensterbalustrades met in ovale medaillons eveneens borstbeelden van mannen en vrouwen in profiel (in de verdieping) em bladornamenten (beganegronds). Inwendig in het oudste gedeelte een stucplafond door Hanning uit 1686, in het hoekpaviljoen een mooi trappenhuis met gesneden balustrade, waarin weer portretmedaillons, en enige kamers met stucwerk en betimmeringen, alles in Lodewijk XVI stijl. Gracht aan de voorzijde bewaard; rechthoekige omwalling met rondelen op de hoeken nog in het terrein herkenbaar.


Inleiding

In de noordoostelijke hoek van het deels omgrachte terrein van het voormalige kasteel, thans Provinciaal moederhuis van de congregatie van de Zusters van Julie Postel (17e eeuw, 1782, rijksmonument) gelegen voormalige KLOOSTERBOERDERIJ, waarschijnlijk gebouwd in 1889. Omstreeks 1950 is het bedrijfsgedeelte sterk uitgebreid.

Beschrijving

De boerderij bestaat uit een eenbeukig woonhuis, dat met de voorgevel naar het plein is gekeerd, en een oorspronkelijke, omstreeks 1950 tot drie beuken verbrede achterbouw. In deze oorspronkelijke toestand had het pand een langwerpige plattegrond en een zadeldak, voorzien van oud Hollandse pannen.

Karakteristiek is het forse overstek op hoge houten consoles.

De gevels zijn opgetrokken in handvorm baksteen. De voorgevel van het woonhuis is door lisenen in drie gelijke delen verdeeld. Door een forse kunststenen cordonlijst, rustend op de gemetselde strekken, is de begane grond in drie segmentboognissen verdeeld. In de middelste bevindt zich de vernieuwde voordeur, met gedeeld bovenlicht, in de flankerende een zesruits schuifvenster, waarvan de roedenverdeling is vereenvoudigd. In de westelijke zijgevel bevindt zich een gekoppeld en een enkel schuifvenster, in de oostelijke gevel een gekoppeld schuifvenster. De noordelijke eindgevel is een opgeklampte inrijpoort aangebracht.

Omstreeks 1950 is tegen beide zijgevels over de volle lengte van het bedrijfsgedeelte een bakstenen eenlaags aanbouw onder lessenaarsdak gezet. De westelijke gevel is voorzien van verschillende betonnen stalvensters en opgeklampte deuren. Het ten westen van de boerderij liggende erf wordt van het plein afgescheiden door een bakstenen muur onder ezelsrug.

Waardering

Het object is van typologisch belang en maakt onderdeel uit van een waardevol complex.

Afbeeldingen