Handelingen

Breda, Oranjeboomstraat 194 - Onbevlekte Ontvangenis H. Maagd Maria

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Onbevlekt Ontvangen Moeder Maria
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Breda
Plaats: Breda
Adres: Oranjeboomstraat 194
Postcode: 4812EJ
Inventarisatienummer: 07203
Jaar ingebruikname: 1935
Architect: Groenendael, N.J.H. van
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Groot kerkgebouw zonder toren, met koepelvormige kruising, waarboven dakruiter, in late neogotische vormen..

Buiten gebruik eind 1989, gesloopt begin 1995.

Ter plaatse staan nu woningen.

MIP omschrijving

  • Bouwstijl: Interbellum-architectuur
  • Bouwperiode: 1939
  • Gevels en materialen: 2 Laags. Rode baksteen.
  • Vensters en deuren: Kerkgebouw dubbele houten openslaande deur en ondiepe portiek.Pastorie;houtenpaneeldeur m.boven- en zijlichten. In kerkgebouw spitsboogvensters m.gemetseldmaaswerk uit rode baksteen. In pastorie diverse typen vensters 1,2 en 3-deligehouten kozijnen.G
  • Dak en bedekking: Zadeldaken bedekt met donkergrijze Hollandse pannen.
  • Interieur: Kerkgebouw uitgevoerd in schoon metselwerk. Veel architectuur details gem etseldin staand siermetselwerk uit donkerrode en rood-bruine baksteen.
  • Bijzonderheden: Gevels kerkgebouw symmetrisch. Gevels pastorie a-symmetrisch. Kerkgebouwrechthoekig met absis (lang schip met transeptarmen en zijbeuken). Pastorie rechthoekig.
  • Omschrijving: Verv. vensters: uit rode tegels.

In de media

Uit De Tijd, 25 Februari 1941.

Zondagmorgen heeft de pastoor van de kerk van Maria Onbevlekte Ontvangenis te Princenhage, de zeereerw. heer Dekkers het nieuwe kerkorgel ingewijd. Vooraf werd door den heer Jo Frijters, organist van de Kathedraal te Breda, een concert op het nieuwe orgel gegeven. Daarna werd de plechtige Hoogmis gecelebreerd waaronder het zangkoor de driestemmige Mis van Nieland, Missa de Angelis uitvoerde.

Het orgel is gebouwd door de firma Bernard Pels te Alkmaar. Het werkt door electrische kegelladen terwijl ook de speeltafel electrisch is. Het onderklavier omvat 8 registers, het bovenklavier 11 registers en het pedaal 6 registers. Het orgel wordt nog niet geheel afgebouwd en voorloopig zijn 14 registers geplaatst van de 1450 pijpen die het orgel moet bevatten worden er 800 aangebracht.

De breedte van het instrument is 12 meter. De speeltafel is verplaatsbaar en kan door verlenging van de kabels op iedere willekeurige plaats in de kerk worden opgesteld. Muziekkenners zijn zeer voldaan over den prachtigen klank van het orgel het 151ste, dat de firma Pels in ons land plaatste.

Afbeeldingen

  • Op zoek naar meer afbeeldiingen.