Handelingen

Breukelen, Straatweg 37 - Pauluskerk

Uit Reliwiki

Versie door JvN (Overleg | bijdragen) op 24 mrt 2012 om 12:19 (Ongebruikte afbeelding geplaatst)


Algemene gegevens
Genootschap : PKN Gereformeerde Kerk
Gemeente : Stichtse Vecht
Plaats : Breukelen
Adres : Straatweg 37
Provincie : Utrecht
Jaar ingebruikname : 1908
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk : Pauluskerk
Architect : Griffioen, A.
Monument-status: Rijksmonument
Inventarisatienummer: 03958


Geschiedenis

Inleiding

KERK van het type (pseudo-)kruiskerk, in opdracht van de Gereformeerde Kerken in Nederland in 1908/09 ontworpen door architect A. Griffioen in een gemengde stijl met invloeden van het Rationalisme.

De Gereformeerde Kerk van Breukelen is in 1893 ontstaan door het samengaan van twee gemeenschappen van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Vanaf 1903 startte binnen de kerk de discussie over een nieuw kerkgebouw met pastorie en paardenstalling. De nieuwe kerk werd in 1908/09 uitgevoerd met centrale verwarming en gasverlichting. Het bankenplan en de meubels waren van de hand van J. de Jager.

In 1965 zijn de ingangspartij en de trappen naar de galerij gewijzigd. Bovendien werden podium, doopvont, banken en deuren vernieuwd. Daarnaast is het glas-in-lood vervangen. In 1978 liet de kerkenraad van de Gereformeerde kerk het kerkgebouw aan de achterzijde uitbreiden met een vergaderruimte en jeugdwerkaccomodatie naar ontwerp van Leicher B.V. Deze uitbreiding is voor de bescherming van rijkswege van ondergeschikt belang. In 1998/99 is de kerk opnieuw verbouwd, waarbij onder meer het entreeportaal betrokken is.

Orgel

Het orgel is in 1953 door de firma J. de Koff & Zoon (Utrecht) gebouwd, met gebruikmaking van het front en pijpwerk van het door de Gebr. Franssen (Roermond) in 1870 gebouwde orgel, dat in 1896 in deze kerk geplaatst werd. Dit instrument was afkomstig uit de St. Josephkerk te Rotterdam. De kas van het rugpositief werd in 1953 nieuw gemaakt. In 1982 wordt het orgel gerestaureerd door de firma Flentrop Orgelbouw (Zaandam).

Dispositie:

  • Hoofdwerk (manuaal 2): Prestant 8' (1870) - Roerfluit 8' (1870) - Salicionaal 8' (1870) - Octaaf 4' - Fluit 4' (1870) - Gemsquint 3' (1870) - Mixtuur 2' 5-6 sterk - Trompet 8'.
  • Rugwerk (manuaal 1): Holpijp 8' - Quintadena 8' - Prestant 4' - Roerfluit 4' - Octaaf 2' - Sexquialter 2⅔' 2-3 sterk (1982) - Scherp 1' 3-4 sterk - Dulciaan 8' - Tremulant.
  • Pedaal: Subbas 16' - Prestantbas 8' - Koraalbas 4' - Bazuin 16'.
  • Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal - Rugwerk aan Pedaal - Manuaalkoppeling.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1.


N.B. Het interieur is voor de bescherming van rijkswege van ondergeschikt belang, omdat de inventaris en de interne indeling niet meer oorspronkelijk zijn.

N.B. De ten zuiden van de kerk gelegen pastorie uit 1905/06, eveneens van architect A. Griffioen, valt buiten de bescherming van rijkswege omdat deze van onvoldoende architectonische waarde wordt geacht voor plaatsing op de rijksmonumentenlijst.

Gebouwomschrijving SKKN

De huidige kerk werd gebouwd in 1908-1910 naar ontwerpen van de lokale architect Arie Griffioen. De directe voorganger was de kerk die uit de vereniging van de kerken A en B voortkwam in 1893. Feitelijk was dit een verbouwing en vergroting van het kerkgebouw-A aan de Hazeslinger. dit gebvouw werd later het verenigingsgebouw Pro Rege en tussen 1955 en 1965 een vestiging van het Sociaal Werkvoorzieningschap Het westelijke gebied van Utrecht. In 1905-1906 werd alvast de nieuwe pastorie gebouwd, eveneens door Griffioen, met als aannemer J. Vonk uit Zeist. In 1906 besloot men een nieuwe kerk te bouwen. Op 28 juli 1908 werd het werk gegund aan aannemer R. Varenkamp uit 's-Gravenzande. De timmerman en het gemeentelid Jac. de Jager tekende het bankenplan. Op 1 september 1909 werd de kerk geopend. In 1926 werden een fietsenstalling annex kerkeraadskamer gebouwd met als aannemer F. Verver. In 1939 werden galerijen geplaatst. In 1965 werd het interieur grotendeels vervangen en een liturgisch centrim ingericht, hetgeen uit cultuurhistorisch oogpunt te betreuren valt. De plannen uit 1963 waren door de architect Dick Egberts uit Hilversum opgesteld. In 1978-1979 is het gebouw aan de achterzijde vergroot met een vergaderzaal, dit door de firma Leicher BV (J. Leicher, Loenen). In 1998-1999 werd de kerk wederom verbouwd.

© SBK.

Afbeeldingen

Exterieur


Interieur