Handelingen

Brunssum, Groeneweg 6 - Clemens

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Clemens
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Limburg
Gemeente: Brunssum
Plaats: Brunssum
Adres: Groeneweg 6
Postcode: 6441LL
Inventarisatienummer: 15600
Jaar ingebruikname: 12e
Architect:
Huidige bestemming: expositieruimte, trouwzaal
Monument status: Rijksmonument 42088 (Kerk)

Geschiedenis

Het kerkje is gebouwd op een terp. In de muur aan de zuidkant zijn pannen verwerkt die uit de Romeinse tijd dateren. Het kerkje is gewijd aan Sint Clemens, een paus in de eerste eeuw. Dat kan erop duiden dat er al vroeg een kerkje stond. In 1234 vond er een vergadering van het dekenaat Susteren plaats. In de notulen van die vergadering staat ‘Johannes priester van Merkelbeek’, dat betekent dat de parochie Merkelbeek toen al zelfstandig was. De Sint-Clemenskerk heeft tot 1879 als parochiekerk gediend, toen nam de nieuwe Sint-Clemenskerk de functie van parochiekerk over. Daarna deed de oude kerk dienst als kloosterkerk van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed en later van de benedictijnen (omstreeks 1900) en vanaf 1923 van de Paters Karmelieten (tot 1965). In 1879 werd het kerkje onderdeel van het klooster dat later bekend werd als Huize Tieder. Toen Huize Tieder in juni 2009 afgebroken werd, bleef het kerkje met de monumenten (de muur, de Lourdesgrot en het praalgraf) behouden. (Bron:Wikipedia)

Het kerkje is gerestaureerd in 2014.

Orgel

Er is geen orgel aanwezig.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

Oude Parochiekerk: eenbeukig schip XI, vijfzijdig gesloten koor (tussen 1669 en 1722) en Westtoren 1746. Klokkenstoel met gelui bestaande uit twee klokken van J.P. Perrin en Regnaud, 1818, diam. resp. 86 cm en 95 cm.

Lourdesgrot

LOURDESGROT, XIXB, gesitueerd op het voormalige kerkhof bij de van rijkswege beschermde oude parochiekerk (XI-XVIII) van Merkelbeek. Dit ommuurde kerkhof is gesitueerd op de splitsing van Groeneweg en Merkelbeekerstraat. Koepelvormige grot in gepleisterd metselwerk met altaar, waarboven in een aparte nis een Mariabeeld is geplaatst. In de toegangsopening een tweedelig smeedijzeren hekwerk.

Waardering

De Lourdesgrot is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een culturele en geestelijke ontwikkeling. De grot is vanwege de situering van belang voor het aanzien van het dorp en verkeert in een redelijk gave staat. Bovendien beschikken dergelijke grotten in nationaal perspectief over een redelijke functionele zeldzaamheid. De Lourdesgrot geldt als karakteristiek voorbeeld van de traditionele Mariadevotie en bezit in combinatie met de hierboven aangehaalde overwegingen nationaal belang.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur
Interieur