Handelingen

Bussum, Iepenlaan 6 - Gereformeerde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland / Christelijke Gereformeerde Kerken
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Gooise Meren
Plaats: Bussum
Adres: Iepenlaan 6
Postcode: 1406PV
Inventarisatienummer: 05207 14320
Jaar ingebruikname: 1891
Architect:
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: geen

Geschiedenis

Gebouwd als Gereformeerde Kerk. Uitgebreid in 1905 en 1911. Kleine toren.

Buiten gebruik als Gereformeerde Kerk in 1926, i.v.m. de ingebruikneming van de nieuwe, veel grotere Gereformeerde Wilhelminakerk.

Vanaf 1929 in gebruik als Christelijke Gereformeerde Kerk.

De Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) van Bussum is begonnen als station van Amsterdam. Institutie vond plaats op 14 november 1904. Kerkdiensten werden gehouden in Ons Huis aan de Laarderweg. Al op woensdag 20 september 1905 werd een eigen nieuwe kerk in gebruik genomen aan de Nieuwe Englaan. Die staat er nog, maar is via de Geref. Kerk in Hersteld Verband in 1929, en Ned. Hervormde Johanneskerk in 1946, denksportcentrum geworden in 1977. Toen deze kerk aan de Nieuwe Englaan te klein werd verhuisde men in september 1929 naar de Gereformeerde Kerk aan de Iepenlaan. Deze is in 1892 gebouwd en in 1906 vergroot. Toen men in 1929 de Gereformeerde Wilhelminakerk bouwde, werd het kerkje aan de Iepenlaan verkocht aan de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK). Die gebruikten het gebouw tot 31 december 2003. Toen werd de CGK van Bussum opgeheven en voegde men zich bij de kerk van Huizen. Opvallend is dat juist Bussum de moederkerk is van de kerken van Naarden en Huizen. Nu gaat "moeder" naar één van haar "dochters". In de CGK kerk stond een Blank-orgel dat 9 april 1963 in gebruik was genomen. Nadat de kerk was gesloten, is het orgel verkocht aan de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) van Ermelo. Er waren plannen in de gesloten kerk appartementen te bouwen voor verstandelijk gehandicapten. Dat is niet doorgegaan. De kerk is september 2006 gekocht door de Van Berkel Groep (schoonmaakbranche). Die wil de kerk terugrestaureren en in oude glorie herstellen. Het laatste bericht is dat de kerk is doorverkocht aan een kunstenaar die er zijn atelier van maakt. (Bron: Contactbrief voor Kerkenverzamelaars no 51-04/54-05/57-07/58-07)

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 9 augustus 2011.

Het vroegere kerkgebouw van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Bussum wordt verbouwd tot woonhuis. Over twee weken zal het pand opnieuw in gebruik worden genomen. Jarenlang was onduidelijk welke bestemming het kerkje aan de Iepenlaan 6 zou krijgen.

Het voormalige bedehuis is in 1892 gebouwd (al wordt ook het jaartal 1891 wel genoemd). Tot 1929 was het in gebruik bij de gereformeerde kerk. Toen deze in 1929 verhuisde naar de grotere Wilhelminakerk kwam het gebouw in handen van de christelijke gereformeerde kerk in Bussum. Die kwam er samen tot 31 december 2003, de datum waarop de deuren van de kerk werden gesloten.

Het grootste deel van de Bussumse cgk werd lid in Huizen (waarmee de gemeente per 1 januari 2004 samenging), een kleiner deel in Naarden. De foto’s van de predikanten die Bussum hebben gediend, hangen nu in de kerkenraadskamer van de cgk te Huizen.

Het Bussumse kerkgebouw kwam vervolgens in handen van Philadelphia. Deze stichting had het voornemen om in het pand zeventien appartementen voor verstandelijk gehandicapten te vestigen. Toen buurtbewoners hier lucht van kregen, sloegen zij de handen ineen. Om sloop te voorkomen, vroegen zij, verenigd in het comité Iepenlaan 6, de monumentenstatus voor het kerkje aan. Dit werd geweigerd. Wel werd bepaald dat de karakteristieke voorgevel gehandhaafd moest blijven.

In september 2006 verkocht Philadelphia het pand aan de Van Berkel Groep, een onderneming in de schoonmaakbranche. Ook van de plannen van Van Berkel kwam evenwel niets terecht.

In juli 2010 meldde de regionale Gooi en Eemlander dat het Bussumse PvdA-raadslid E. T. M. Groten en haar man de vroegere kerk hadden gekocht. Inmiddels is de verbouwing bijna afgerond, meldt de nieuwe eigenares desgevraagd. Over twee weken zal het echtpaar Groten de ‘kerkwoning’ betrekken.

Afbeeldingen