Handelingen

Bussum, Wilhelminaplantsoen 14 - Wilhelminakerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Wilhelminakerk
Genootschap: PKN - Protestantse Gemeente Bussum
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Gooise Meren
Plaats: Bussum
Adres: Wilhelminaplantsoen 14
Postcode: 1404JB
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1926
Architect: Tjeerd Kuipers (1857 - 1942)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Gebouwd als Gereformeerde kerk. Zeer belangrijk kerkgebouw, met beeldbepalende toren, een laat werk naar ontwerp van Tj. Kuipers.

Samen met de vm. Vredekerk en de vm. Sint Vituskerk vormen de 3 kerktorens een interessante skyline van het centrum van Bussum.

Vanaf ± begin jaren 1990 "Samen op Weg (SOW)" kerk, samen met de nabij gesitueerde Ned. Herv. Vredekerk.

Sinds 1995, toen de Vredekerk werd afgestoten, is de Wilhelminakerk de centrale kerk van de PKN in "de binnenstad van" Bussum.

  • M.i.v. 1 januari 2018 waren er geen reguliere zondagse erediensten meer in de Wilhelminakerk. De diensten werden gezamenlijk gehouden in de Verlosserkerk. Maar in de Wilhelminakerk vonden toen nog wel regelmatig (2 tot 3 keer per maand) allerlei culturele vieringen en festiviteiten plaats, vaak op zondagmiddagen en -avonden.
  • Begin 2019 werd het voornemen bekend, de Wilhelminakerk toch weer in actief gebruik te nemen, en de Verlosserkerk af te stoten.
  • 2019 Merkwaardigerwijs staat deze uiterst monumentale Kuiperskerk (nog) niet op een (Gemeentelijke- of Rijks)monumentenlijst.
  • 2019 - De kerkenraad van de PKN Bussum heeft een nieuw besluit genomen rond deze kerkgebouwen. Eerder was het besluit genomen om geen kerkdiensten meer te houden in de Wilhelminakerk. Na nadere adviezen is nu besloten dat de Wilhelminakerk met ingang van 1 jan. 2020 weer als wijkkerk dienst gaat doen en dat de Verlosserkerk buiten gebruik wordt gesteld met ingang van 1 januari 2020.

Tevens kliederkerk. Wijkgemeente Oost-Centrum (Wilhelminakerk en Verlosserkerk).

Gebouwomschrijving SKKN

De Gereformeerde Kerk van Bussum werd in 1896 - 1897 gesticht. De eerste kerkruimte werd in februari 1886 ingewijd in het huis van dhr. Arendsen aan de Iepenlaan. In 1901 werd aan de Iepenlaan een echt kerkgebouw neergezet. Dit werd echter al snel te klein, waarna het in 1925 - 1926 kwam tot de bouw van de Gereformeerde Wilhelminakerk aan het Wilhelminaplantsoen in het centrum van Bussum. Het gebouw werd ontworpen door Tjeerd Kuipers in de stijl van de Amsterdamse School. De eerste steen werd op 15 juni 1925 door de twaalfjarige zoon van Ds. Mulder gelegd; de kerk werd in mei 1926 in gebruik genomen. Het betreft een kruiskerk met spitsbogige houten tongewelven en met een toren naast de voorgevel. De kosterswoning, die tegen de achterzijde van de kerk verrees, is na een recente verbouwing in gebruik als multifunctioneel kerkelijk centrum. Sinds 1995 is de Wilhelminakerk onderdeel van de Samen-op-Weg-gemeente te Bussum; sinds 2004 onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland.

Orgel

Het orgel is in 1948-1949 door de firma D.A. Flentrop (Zaandam) voor de Hervormde Vredekerk te Bussum gebouwd. Het is een van de belangrijkste orgels in het vroege oeuvre van D.A. Flentrop, geheel ontworpen in de geest van de "Orgelbewegung". In 1998 wordt het door de firma Flentrop Orgelbouw (Zaandam) gerestaureerd en overgeplaatst naar de Wilhelminakerk.

Dispositie
  • Hoofdwerk (manuaal 2): Quintadeen 16' - Prestant 8' - Holpijp 8' - Octaaf 4' - Fluit 4' - Quint 2⅔' - Octaaf 2' - Nachthoorn 2' - Mixtuur 2' 5-6 sterk - Trompet 8'.
  • Positief (manuaal 1): Holpijp 8' - Quintadeen 8' - Openfluit 4' - Octaaf 2' - Quint 1⅓' - Sesquialter 2 sterk - Scherp 1' 4 sterk - Kromhoorn 8'.
  • Zwelwerk (manuaal 2): Baarpijp 8' - Viola 8' - Vox céleste 8', vanaf c - Koppelfluit 4' - Nasard 2⅔' - Woudfluit 2' - Sifflet 1' - Cymbel 3 sterk - Dulciaan 16' - Schalmei 8' - Tremulant.
  • Pedaal: Subbas 16' - Prestant 8' - Gedekt 8' - Octaaf 4' - Ruispijp 3 sterk - Bombarde 16'.
  • Koppelingen: Hoofdwerk aan Pedaal - Zwelwerk aan Pedaal - Hoofdwerk aan Positief - Positief aan Hoofdwerk - Zwelwerk aan Hoofdwerk.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-g3. Pedaalomvang: C-f1.

In de media

  • Uit Nieuwe Rotterdamsche Courant, 22 Maart 1925.

De kerkeraad der Gereformeerde kerk te Bussum heeft gisteren aanbesteed het bouwen van een kerkgebouw, consistorie ca. en een kosterswoning aan het Wilhelminaplantsoen.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur